Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

КРИМІНАЛІСТИКА

481

39. Сутність організації розслідування.

40. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування.

41. Поняття і класифікація криміналістичних версій.

42. Побудова, аналіз та перевірка криміналістичних версій.

43. Планування слідчої дії.

44. Поняття, види та принципи слідчого огляду.

45. Підготовка до огляду місця події.

46. Тактичні прийоми огляду місця події. Методи дослідження обстановки місця події.

КРИМІНАЛІСТИКА

483

47. Негативні обставини і їх значення. Розпізнавання інсценування.

48. Огляд трупа. Особливості огляду трупа залежно від характеру тілесних ушкоджень.

49. Способи фіксації ходу і результатів огляду місця події.

50. Поняття та види допиту. Підготовка до допиту.

51. Зміст тактики допиту.

52. Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного. Викриття неправди в показаннях.

53. Особливості допиту неповнолітніх.

КРИМІНАЛІСТИКА

485

54. Особливості допиту в залежності від статусу учасника процесу (свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений).

55. Тактичні прийоми проведення обшуку.

56. Стадії проведення обшуку.

57. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика.

58. Підготовка і тактичні прийоми проведення перевірки показань на місці.

59. Фіксація результатів слідчого експерименту.

60. Тактика пред'явлення для впізнання.

61. Загальні положення методики розслідування злочинів.

КРИМІНАЛІСТИКА

487

62. Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою й іншими видами характеристик злочину.

63. Структурні елементи криміналістичної характеристики злочинів.

1159. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів

488

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

1160. .Криміналістична характеристика вбивств.

64. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств.

65. Особливості розслідування вбивств залежно від типових слідчих ситуацій.

66. Судові експертизи, що призначаються при розслідуванні вбивств.

67. Криміналістична характеристика та особливості розслідування вбивств на замовлення.

68. Криміналістична характеристика та особливості розслідування зґвалтувань.

69. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій.

490

В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін

70. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів.

71. Планування та організація розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

72. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]