Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Sabadash_V_P__Larkin_M_O_Kriminalistika_2013

.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.24 Mб
Скачать

КРИМІНАЛІСТИКА

471

2. Криміналістика в системі юридичних наук, її зв'язок з іншими галузями знань.

3. Методи криміналістики.

4. Виникнення, розвиток та сучасний стан криміналістики в Україні.

5. Поняття, значення і види криміналістичної ідентифікації.

6. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.

7. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей.

8. Встановлення групової належності, її значення в слідчій практиці.

9. Предмет, система та завдання криміналістичної техніки.

КРИМІНАЛІСТИКА

473

10. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства.

11. Методи судово-оперативної фотографії та окремі прийоми фотографування.

12. Види фотозйомки та особливості фотографування при провадженні окремих слідчих дій.

13. Процесуальне оформлення застосування криміналістичної фотографії та відеозапису.

14. Поняття слідів, механізм їх утворення, класифікація слідів.

15. 3агальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи.

КРИМІНАЛІСТИКА

475

16. Сліди ніг та взуття людини. «Доріжка слідів» ніг та її значення.

17. Поняття вогнепальної зброї, її класифікація, види боєприпасів.

18. Сліди дії вогнепальної зброї і механізм їх утворення.

19. Судово-балістична експертиза. Питання, які вирішуються експертом.

20. Поняття техніко-криміналістичного дослідження документів, його види і завдання.

21. Класифікація документів, слідчий огляд та попереднє дослідження документів.

22. Ознаки зміни тексту документа. Способи виявлення змін тексту документа

КРИМІНАЛІСТИКА

477

23. Відновлення тексту слабковидимих, невидимих та спалених документів. Дослідження залитих і пошкоджених документів.

24. Загальні і окремі ознаки письмової мови.

25. Загальні і окремі ознаки почерку.

26. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи.

27. Авторознавча експертиза та її можливості.

28. Характеристика ознак зовнішності людини, їхня класифікація.

29. Поняття кримінальної реєстрації і криміналістичного обліку, їх завдання та значення.

30. Види криміналістичних обліків.

КРИМІНАЛІСТИКА

479

31. Поняття, предмет та значення криміналістичної тактики. Її місце в системі криміналістики.

32. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики.

33. Джерела і функції тактичних прийомів.

34. Класифікація тактичних прийомів.

35. Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції.

36. Тактичне рішення. Проблеми тактичного ризику.

37. Сутність та поняття слідчої ситуації. Класифікація слідчих ситуацій.

38. Основи взаємодії слідчого та оперативно-пошукових органів при розслідуванні злочинів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]