Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен / Теория 1.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
302.59 Кб
Скачать
  1. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації.

групі завдань з надання впевненості виділені завдання, які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації і включають різноманітні види оцінок (перевірок) ефективності (відповідності) різних процесів та об’єктів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Головною метою виконання завдання з надання впевненості є завдання, виконуючи які, практик висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями ( п.7 Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості). Концептуальна основа передбачає, що практику дозволяється виконувати два типи завдання з надання впевненості: завдання з надання обґрунтованої впевненості та завдання з надання обмеженої впевненості. Метою завдання з надання обґрунтованої впевненості є зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятного низького рівня в обставинах завдання як основи для позитивної форми висновку практика. Метою завдання з надання обмеженої упевненості є зменшення ризику завдання з надання впевненості до рівня, який є прийнятним в обставинах завдання (але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої упевненості) як основи для негативної форми висновку практика.

  1. Супутні аудиторські послуги та їх види.

аудиторську послугу як діяльність аудиторських фірм та приватних аудиторів, в результаті якої формується продукт праці, що не має матеріального вираження і забезпечує реалізацію економіко – правових відносин суб’єктів господарювання

Таким чином до видів аудиторських послуг за різними джерелами автори виділяють різні групи, однак головні з них:

а) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання бухгалтерської звітності, а також звітності з цінних паперів, проспектів емісії тощо;

б) компіляція (трансформація бухгалтерського обліку) — здійснення процедур трансформації обліку за іншими обліковими стандартами. Така робота складається зі скороченого обсягу деталізації даних і закінчується створенням сприятливих у використанні, зрозумілих таблиць та фінансової звітності;

в) податкове планування й оптимізація оподаткування, складання декларацій про доходи та представлення інтересів клієнта в податкових службах;

г) консультаційні послуги, що надаються зазвичай не тільки в галузі бухгалтерського обліку і податків, а й комп'ютерних систем (у тому числі автоматизація бухгалтерського обліку й аналітичних робіт), технології виробництва і навіть послуги з підбору кандидатів на керівні посади.

  1. Постулати аудиту.

Постулат

Постулат — це фундаментальні аксіоматичні положення аудиторської теорії, які допомагають зрозуміти зміст аудиторських стандартів і встановити напрями формування думок для складання аудиторського висновку

Фінансова звітність може бути перевірена; Конфлікт інтересів аудитора і керівництва компанії, яку він перевіряє, не є неминучим ; Фінансова звітність і підтверджуючі її документи не містять навмисних або інших незвичайних викривлень ;Задовільна система внутрішнього контролю зменшує вірогідність помилки Постійне дотримання стандартів обліку дозволяє створити об'єктивне уявлення про фінансовий стан і результати господарської діяльності

Те, що справедливе для підприємства у минулому, буде справедливо і в майбутньому, якщо немає доказу протилежного. Аудиторська перевірка не може бути останньою ; Думка аудитора залежить тільки від його компетентності ; Професійний статус аудитора адекватний його професійним обов'язкам;

Інформація, що піддалася аудиторській перевірці, більш корисна, ніж та, що не піддавалася їй

Надійність облікової інформації може бути визнана задовільною після перевірки її зовнішнім аудитором;

Корисність звітних даних прямо пропорційна ступеню їх перевірки ; Висновок аудитора не може дати більше інформації, ніж самі аудиторські дослідження.

Соседние файлы в папке Екзамен