Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
350.72 Кб
Скачать

Тема 6. Організація корпоративного управління підприємствами

6.1. Кодекси корпоративного управління: функції корпоративного управління, конфлікт інтересів, призначення кодексів корпоративного управління, права акціонерів, однаково справедливе ставлення до акціонерів, функції ради директорів, розкриття інформації та прозорість, роль заінтересованих осіб в управлінні компанією.

6.2. Права акціонерів та їх реалізація на загальних зборах: права власників простих і привілейованих акцій, право голосу, поінформованість акціонерів, компетенції загальних зборів акціонерів, позачергові збори акціонерів, організація загальних зборів, пакети акцій і права контролю, процедури придбання контролю, типові порушення прав українських акціонерів.

6.3. Повноваження служб корпоративного управління: функції наглядової ради, компетенції наглядової ради, вимоги акціонерів до членів наглядової ради, організація роботи наглядової ради, статус правління, взаємодія правління з наглядовою радою при розв’язанні конфлікту інтересів, ревізійна комісія, незалежна оцінка корпоративного управління.

Тема 7. Інформаційна політика підприємства на фондовому ринку

7.1. Інформаційна ефективність фондового ринку: шляхи досягнення інформаційної ефективності, наслідки омани акціонерів, ринкові вимоги до якості інформації, види інформації, інсайдерська інформація, складові інформаційної політики корпорацій.

7.2. Правила регулярного інформування корпораціями фондового ринку: регулярна річна інформація публічного акціонерного товариства, інформація про бізнес підприємства, інформація про стан корпоративного управління, регулярна річна інформація приватних корпорацій, регулярна квартальна інформація.

7.3. Зміст і процедури розкриття компаніями особливої інформації: зміст особливої інформації порядок розкриття особливої інформації.

Тема 8. Внутрішньогосподарська організація вартісного менеджменту

8.1. Ланцюг цінностей у вартісному менеджменті: ланцюг цінностей за М.Портером, фактори вартості за М.Скоттом, оцінка величини факторів вартості.

8.2. Організація управління ланцюгами цінностей: ланцюг цінностей стратегічних господарських одиниць, обґрунтування доцільності виділення стратегічних господарських одиниць, управління СГО з боку корпорації, ланцюги цінностей проектів, незмінна організація.

8.3. Техніка бюджетування і трансфертні ціни в управлінні вартістю: техніка бюджетування застосування трансфертних цін.

8.4. Управління вартістю за збалансованою системою показників: загальна характеристика збалансованої системи показників, основи впровадження збалансованої системи показників.

8.5. Організаційна структура компанії: функціональна структура і фактори вартості, виділення стратегічних господарських одиниць, матрична організація, управлінське рішення.

Тема 9. Раціоналізація структури капіталу за критерієм вартості підприємства

9.1. Взаємодія з банками при фінансуванні діяльності підприємства: вимоги до позичальника, документи позичальника.

9.2. Організація облігаційної позики: види облігацій підприємств, етапи публічного і приватного розміщення облігацій, проспект емісії облігацій, реєстрація розміщення облігацій, погашення облігацій, взаємодія з рейтинговим агентством, конвертація облігацій в акції.

9.3. Зміна параметрів емісії і акціонерна вартість компанії: фінансове обґрунтування, фінансовий важіль.

9.4. Вартісний результат перегляду умов кредитування компанії: фінансове обґрунтування, забезпечення боргу і EPS.

9.5. Вартість компанії за емісії облігацій: фінансове обґрунтування, ціна капіталу.

Соседние файлы в папке 02 NMM_DiscProgramy