Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори 8.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
583.17 Кб
Скачать

26.Сутність фінансового контролю на підприємстві.

Сут-ть фін. контролю на підпр-ві полягає в проходженні таких етапів: 1) визн-ня об’єкту контролю; 2) Визн-ня видів та сфери контролю(стратегічний, поточний, оперативний); 3) Форм-ня с-ми приорітетів пок-ків, що контр-ться; 4)Розробка с-ми кіл-них станд-тів контролю (як в абсол-му так і в віднос-му вираженні); 5) Побудова с-ми моніторингу (розроблений на підп-ві мех-зм постійного спостереження за пок-ками фін-ї дія-ті, що контролюються, визн-ня розмірів відх-нь факт-х пок-ків від план-х та виявлення причин цих відх-нь); 6)Форм-ня с-ми алгоритмів дій по лікв-ції відх-нь.

27.Основні функції фінансового контролінгу.

Фін-вий контроллінг- контролююча с-ма, яка забезп-є концентрацію контрольних дій за осн-ми напрямами дія-ті, своєчасне виявлення відхилень факт-х пок-ків від план-х, визн-ня чинників, що зумовили ці відхиленння, прийняття упр-х рішень щодо нормал-ції процесу упр-ня фін-ми підп-ва.

Ф-ції контроллінга: 1. Спостереження за ходом реал-ції фін-х заданій, встан-ня с-мой планових фін-х пок-ків та нормативів; 2. Вимірювання ступеня відхилення факт-х рез-тів дія-ті від план-х; 3. Діагноз-ня розмірів гірших відх-нь пок-ків; 4.Розробка операт-х упр-ких рішень по нормал-ції фін-ї дія-ті підп-ва у відпов-ті з його цілями; 5. Коректування окремих цілей та пок-ків фін-го розвитку в зв’язку зі змінами зовн-го фін-го серед-ща, кон’юнктури ринку та внут-х умов дія-ті.

28.Основні принципи побудови системи фінансового контролінгу.

1. Направленість с-ми фін-го конт-га на реал-цію розробленої фін-ї стратегії підп-ва- контр-г повинен мати страт-й хар-р; 2.Багатофунк-ть- повинен забез-ти контроль приоритетних пок-ків фін-го розвітку не тільки по підп-ву, але й по окремим підрозділам, порівнюючи пок-ки з середньогалузевими; 3. Орієнтованість на кіл-ні стандарти- не повинен охоплювати якісні аспекти, а лише кіл-ні; 4. Відп-ть м-дів фін-го контр-га специфіки м-дів фін-го ан-зу і фін-го план-ня; 5. Своєчасність оп-цій контр-га – заключається в адекватності періодів контрольних дій періоду викон-ня окремих оп-цій, що пов’язані з форм-ням рез-тів фін-ї дія-ті; 6.Гнучкість побудови-будується з урах-ням можл-ті пристосування до нових фін-х інстр-тів, нормам та видам здій-ня опер-ної, інвест-ї та фін-ї дія-ті, нових тех-гій і м-дам здій-ня оп-цій; 7. Простота побудови - прості форми та м-ди фін-го контролю, побудованими за його цілями більш ефек-ні; 8.Економічність контролю - затрати п.б. адекватні ефекту від контролю.

29.Система фінансового моніторингу.

С-ма фін. моніторінгу являє собою розроблений на підп-ві мех-зм постійного спостереження за пок-ками фін-ї дія-ті, що контролюються, визн-ня розмірів відх-нь факт-х пок-ків від план-х та виявлення причин цих відх-нь.

Етапи побудови с-ми: 1). Побудова с-ми інфор-них звітних пок-ків по кожному виду фін-го контр-га на основі даних фін-го та упр-го обліку; 2). Розробка с-ми узаг-них пок-ків, що відоб-ть факт-ні рез-ти досягнень, що передбачені кіл-ними стандартами контролю, забезп-ся повна відп-ть кіл-них пок-ків та аналіт-х пок-ків; 3). Визн-ня стр-ри та пок-ків форм контрольнх звітів викон-ців. Форма станд-ного контрольного звіту викон-ця диференціюється в залеж-ті від змісту доведеного йому бюджету; 4). Визн-ня контрольних періодів по кожному виду фін-го контр-га та по кожній групі пок-ків; 5). Встан-ня розмірів факт-х відх-нь рез-тів пок-ків, що конт-ться від встан-них стандартів; 6). Вияв-ня осн-х причин відх-нь факт-х рез-тів пок-ків. Що контр-ся від встан-х стандартів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]