Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФФЗ Корсун И. И.Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
112.34 Кб
Скачать

Висновки:

Застосування засобів захисту рослин від шкідливих організмів є невід’ємною частиною сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Відомо, що стабільність землеробства, рівень урожайності значною мірою залежить від фітосанітарного стану посівів. З огляду на це важливим резервом збільшення кількості і підвищення якості соняшнику є впровадження ефективних методів і заходів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, серед яких значне місце посідає хімічний метод.

У данній розрахунково – графічній роботі описані строки проведення обстеження для виявлення видового складу шкідників, хвороб і бур’янів, а також визначення ступеня їх щільності та рівня загроз від них. У відповідності з результатами обстежень, ступінь заселеності посівів кукурудзи тим чи іншим видом шкідливого організму визначається показниками економічного порогу шкодочинності (ЕПШ), наведено планування та здійснення хімічної обробки. Графічне зображення фенології шкідливих організмів та пристосованість їх до стадії розвитку допоможуть вирішити, скільки необхідно застосувати обробок фітофармзасобами і в які календарні та фенологічні строки їх потрібно проводити.

Проводячи план захисту культури, необхідно визначити на скільки вигідні заходи. Доцільність проведення захисних заходів визначається економічним порогом шкодочинності – кількістю шкідника, при якій витрати на боротьбу з ним компенсуються вартістю збереженого урожаю.

Список використаної літератури:

  1. В.Ф. Пересипкін "Сільськогосподарська фітопатологія". - К. "Аграрна освіта", 2000.

  2. Гербологія: Навчальний посібник. – К.: «Арістей», 2004.

  3. Г.С. Груздев "Химическая защита растений", - М. Агропромизд", 1987.

  4. Довідник із захисту рослин / За ред. академіка УААН М.П. Лісового. – К.: Урожай. 1999.

  5. І.В. Веселовський, Ю.П. Малько, О.Б. Козубський "Довідник по бур'янах" - К. "Урожай", 1993.

  6. Методичні вказівки для написання розрахунково – графічної роботи з фіто- фармакології. - Xерсон: Колос, 2008.

  7. О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко "Рослинництво", - К. "Аграрна освіта", 2001.

  8. Писаренко В.М., Писаренко П.В. Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2002.

  9. Прогноз появления и учёт вредителей и болезней с. – х. культур / Под ред. И.Я. Полякова. – М.: Изд. МСХ СССР, 1958.

  10. Сільськогосподарська ентомологія: Підручник / За ред. Б.М. Литвинова, М.Д. Євтушенка. – К.: Вища освіта, 2005.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.