Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФФЗ Корсун И. И.Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
112.34 Кб
Скачать

Розділ 7 Економічна ефективність хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів

Економічна оцінка використання пестицидів визначається відношенням вартості основної продукції та додаткової ( збереженої) до вартості витрат на основне виробництво та додаткових витрат ( вартість пестициду та затрати на його внесення).

Вихідні данні:

  1. Вартість пестициду Децис на га:

Децис 25%, к.е. = 208 грн

  1. Урожайність кукурудзи: 25 ц.

  2. Ціна кукурудзи: 150 грн/ц.

Визначаємо вартість основної продукції:

ВОП= Ц х У = 25ц х 150 грн/ц = 3750 грн.

де Ц – ціна кукурудзи,

У – урожайність кукурудзи.

Вартість пестициду:

Вп х N

де Ц - ціна пестициду,

N - норма витрати пестициду

Ві=208х0,7 = 145,6 грн/га.

Де Ві – вартість інсекто – акарициду.

1) Додаткові витрати (Дв) складаються: з вартості пестициду (Вп); витрат на обробку (Во); витрат на збирання та транспортування додаткової продукції (Вз). Ці показники розраховуються за нижченаведеними формулами.

Вп= Ц х S;

Ві=145,6 х100 = 14560 грн.

де Ц- вартість пестициди з розрахунку на 1 га, грн.;

S - площа посіву, га.

2) Во - витрати на обробку пестицидами, грн. Треба окремо підкреслити, що вартість витрат на обробку пестицидом залежить від цілої низки складових, таких як: вартість пального; амортизація агрегату; приготування та транспортування робочої рідини; заробітної плати тракториста та робочих; сплата за оренду обприскувача тощо. Тому при розрахунках Во в даному випадку використовуються усереднені витрати - 5% від вартості пестициду. Отже, витрати на обробку можна встановити за формулою:

Во = (5 × Вп) / 100;

Во = (5 × 14560)/100 = 728 грн;

де 5 - відсоток вартості пестициду, %

Вп - вартість пестициду, грн.;

100 - вартість пестициду, %.

3) Вз - витрати на збирання і транспортування додаткової (збереженої продукції), які також усереднено складають приблизно 10 % від вартості додаткової продукції:

Вз = (10× Вд.п.)/100

Вз = (10× 375 грн/ц) /100 = 37,5 грн

де 10 - відсоток вартості додаткової продукції, %;

Вд.п. - вартість додаткової продукції, грн.;

100 - вартість додаткової продукції, %.

Таким чином, додаткові витрати будуть становити:

Д в = Вп + В0 + В3

Дв = 14560 грн + 728грн + 37,5 грн = 15322,5 грн

Кількість додаткової (збереженої) продукції, дорівнює кількості продукції, яку здатні знищити той або інший шкідливий організм, наведений в індивідуальному завданні. Інформацію щодо показників збереженої продукції обирається з літературних джерел або довідкового матеріалу.

Вартість додаткової (збереженої) продукції становить добуток її одиниць маси на ціну:

Вд п = Дп х Ц

Дп = 10% х У = (10 х 25)/100 = 2,5 ц

Вдп = 2,5ц ×150грн / ц = 375 грн

де Дп - кількість додаткової продукції, ц;

Ц- ціна додаткової продукції грн./ц.

Додатковий прибуток (Пд) розраховується за формулою:

Пд = Вд п - Дп

Пд = 375грн – 2,5 = 372,5 грн

Норма рентабельності (Нр) заходу по боротьбі з шкідливими організмами розраховується за формулою:

Нр = Дп / Вд

Нр = (372,5 / 375) × 100 = 99,3 %

За допомогою показників Пд - додатковий прибуток та Нр - норми рентабельності заходу визначають доцільність та економічну ефективність кожної обробки та усього комплексу заходів хімічного захисту сільськогосподарських культур.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.