Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

Тема 10 «виробничі функції»

185. Мета побудови виробничих функцій:

 1. встановити залежність між факторами виробництва;

 2. проаналізувати якісний склад затрат;

 3. дослідити виробничий процес;

 4. визначити і проаналізувати аналітичну залежність у кількісному вимірі між затратними і результативним показниками.

186. Що означає запис y=f(x)?

 1. якщо ресурс буде використано в обсязі х певних одиниць виміру, то продукції буде одержано в обсязі, що визначає f(x) одиниць відповідного виміру;

 2. при використанні х певних одиниць ресурсів буде одержано ху відповідних одиниць продукції;

 3. при затратах у одиниць ресурсів буде одержано х відповідних одиниць продукції;

 4. при будь-яких значеннях х значення у буде постійним.

187. Вкажіть на основне з Вашого погляду завдання регресійного аналізу:

 1. побудова лінійної залежності між досліджуваними факторами;

 2. прогнозування досліджуваного процесу чи явища;

 3. побудова аналітичної залежності між досліджуваними факторами та результативним показником, оцінка її відповідності даним спостереження;

 4. оцінка величини залежності досліджуваних факторів.

188. Виробнича функція Кобба-Дугласа характеризує:

 1. розподіл національного продукту;

 2. залежність зміни капіталу і праці в макроекономічних моделях;

 3. залежність зміни капіталу від затрат праці;

 4. залежність зміни національного доходу від зміни капіталу і праці.

189. З теорії виробничих функцій дати економічне тлумачення виразу df/dxi>0 (для певної економічної області!):

 1. збільшення затрат і-го ресурсу не призводить до збільшення обсягів виробництва;

 2. збільшення затрат і-го ресурсу призводить до зменшення обсягів виробництва;

 3. зменшення затрат і-го ресурсу призводить до зменшення обсягів виробництва;

 4. збільшення затрат і-го ресурсу не призводить до зменшення обсягів виробництва.

190. Вказати вірну класифікацію виробничих функцій:

 1. прості, складні;

 2. однофакторні, багатофакторні;

 3. основні, додаткові;

 4. нормативні, прогнозні.

191. Формула характеризує:

 1. норму заміщення товарів;

 2. еластичність;

 3. граничну корисність товарів;

 4. ціну товарів.

192. Для функції Кобба-Дугласа параметр α означає:

 1. еластичність продукції по праці;

 2. еластичність продукції по ціні;

 3. еластичність продукції по фондам;

 4. Всі вище перераховані поняття.

193. В розділі «Виробничі функції» використовується поняття:

1) сідлова точка;

2) критерій крайнього оптимізму;

3) функція попиту на ресурси;

4) кількість спостережень.

194. В розділі «Виробничі функції» використовується поняття:

1) сідлова точка;

2) функція Кобба-Дугласа.

3) критерій крайнього оптимізму;

4) функція попиту на ресурси;

195. В розділі «Виробничі функції» використовується поняття:

1) сідлова точка;

2) функція Кобба-Дугласа;

3) критерій крайнього оптимізму;

4) функція попиту на ресурси.

196. Мета побудови виробничої функції – проаналізувати і визначити аналітичну залежність між:

1) використовуваними ресурсами і обсягами продукції;

2) запасами та обсягами продукції;

3) попитом та обсягами продукції;

4) попитом та пропозицією продукції.

197. Вперше сформулював задачу оптимального використання виробничих ресурсів і запропонував математичний метод її розв’язання:

1) М.П. Бусленко;

2) В.С. Михалевич;

3) Л.В. Канторович;

4) В.В. Леонт’єв.

198. Вектор показує:

 1. вектор цін;

 2. виробничу функцію;

 3. граничну корисність ресурсів;

 4. кількість ресурсів для виробництва.

199. Залежність називається:

 1. виробничою функцією Кобба-Дугласа;

 2. рівнянням Фішера;

 3. моделлю Леонтьєва;

 4. моделлю Солоу.

200. Для виробничої функції стверджується властивість:

 1. із зростанням обсягів ресурсів зростає й випуск;

 2. із зменшенням обсягів ресурсів випуск зростає;

 3. із зростанням обсягів ресурсів випуск зменшується;

 4. зміна ресурсів не впливає на випуск.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.