Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

Тема 5 «рейтингове оцінювання та управління в економіці»

86. Результатом етапу підготовки первинних даних процесу обчислення рейтингу є:

1) набір проміжних показників;

2) вихідний набір показників;

3) набір агрегатів;

4) прогноз стану економічної системи.

87. Результатом етапу опрацювання даних процесу обчислення рейтингу є:

1) набір проміжних показників;

2) вихідний набір показників;

3) набір агрегатів;

4) прогноз стану економічної системи.

88. Результатом етапу статистичного аналізу процесу обчислення рейтингу є:

1) набір проміжних показників;

2) вихідний набір показників;

3) набір агрегатів;

4) прогноз стану економічної системи.

89. Результатом етапу трендового аналізу процесу обчислення рейтингу є:

1) набір проміжних показників;

2) вихідний набір показників;

3) набір агрегатів;

4) прогноз стану економічної системи.

90. Результатом завершального етапу процесу обчислення рейтингу є:

1) набір проміжних показників;

2) рейтинг досліджуваної економічної системи;

3) набір агрегатів;

4) прогноз стану економічної системи.

91. Під експертизою розуміють:

 1. дослідження стану та особливостей системи;

 2. перевірку групи експертів на предмет їх компетенції;

 3. оцінку групою експертів властивостей та особливостей стану певної системи;

 4. отримання інформації про стан та властивості системи на основі моделей.

92. При експертних оцінках в економіці використовують інструментарій:

 1. статистичних методів;

 2. логічних та математичних процедур;

 3. методів математичного аналізу;

 4. методів спостережень.

93. Метод рейтингових оцінок базується на:

 1. методах статистичного та неформального аналізу результатів експертиз;

 2. теорії імітаційного моделювання досліджуваних систем;

 3. лише на урахуванні компетентності групи експертів;

 4. засадах розв’язку екстремальних задач в менеджменті.

94. Прийняття управлінського рішення базується на використанні:

 1. чисельних методів;

 2. інтуїтивних методів;

 3. експертних методів;

 4. всіх перерахованих методів.

95. Експертні методи – це:

 1. методи для визначення компетентності експертів;

 2. методи для визначення кількості експертів для опитування;

 3. методи, що ґрунтуються на використанні суджень спеціалістів-експертів;

 4. методи, що не враховують судження експертів.

96. Вказати основні етапи експертного оцінювання:

 1. вивчення процесу, побудова математичної моделі;

 2. добір експертів, анкетування, опрацювання результатів опитування;

 3. складання анкет для визначення компетентності експертів;

 4. всі вище перелічені етапи.

97. Експерт – це:

 1. прилад;

 2. процес;

 3. людина;

 4. Модель.

98. Експертні методи використовуються в економіці у випадку:

 1. неможливості або недоцільності використання інших чисельних методів;

 2. наявності експертів;

 3. необхідності прийняття управлінського рішення у короткі строки;

 4. виникнення такої потреби у керівника об’єкту.

99. Які методи входять до складу «Індивідуальних експертних оцінок»?

 1. мозкова атака, синектики;

 2. статистичні методи;

 3. метод інтерв’ю, написання сценарію;

 4. метод «Дельфи», морфологічного аналізу.

100. Метод роботи експертів – це:

 1. моделювання;

 2. вимірювання;

 3. оцінювання;

 4. визначення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.