Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

Тема 8 «традиційні та динамічні нелінійні моделі макроекономіки. Моделі аналізу макроекономічної політики. Загальна модель макроекономічної динаміки»

140. Модель Неймана розглядає:

 1. динамічні технологічні процеси;

 2. динамічні макроекономічні системи обміну;

 3. статичні моделі виробництва-споживання;

 4. статичні макроекономічні системи.

141. Параметри для побудови макромоделі Солоу:

 1. інвестиції, трудові ресурси, експорт, імпорт;

 2. кінцевий продукт, трудові ресурси, капітал, інвестиції, невиробниче споживання;

 3. виробниче споживання, невиробниче споживання, трудові ресурси, виробничі фонди;

 4. коефіцієнти прямих , непрямих та повних витрат на виробництво продукції.

142. Модель Рейлі розглядає:

 1. формування інвестиційних пріоритетів;

 2. гравітаційну аналогію при визначенні переваг споживачів;

 3. залежність формування кінцевого продукту від величини проміжного споживання;

 4. формування стратегій виробників і споживачів на ринку.

143. Крива Лоренса вказує на:

 1. формування доходу в суспільстві;

 2. розподіл населення за рівнем доходу;

 3. на нерівномірність розподілу національного доходу між членами суспільства;

 4. на рівномірність розподілу національного багатства між членами суспільства.

144. Коефіцієнт Джинні може приймати:

 1. довільні значення менші 1;

 2. значення з інтервалу [0;1];

 3. довільні значення з інтервалу [0; 0,5];

 4. довільні значення з інтервалу [0,5; 1].

145. Класичне рівняння Фішера MV=PY формалізує:

 1. обіг товарів на макрорівні;

 2. національний доход макроекономічної системи;

 3. швидкість обороту грошей деякої макроекономічної системи;

 4. статичну величину грошової маси в обороті.

146. Класична модель економіки спирається на взаємопов’язане функціонування ринків:

 1. товарів, послуг, інвестицій;

 2. робочої сили, грошей;

 3. товарів, грошей, робочої сили;

 4. активів, товарів, грошей.

147. Від яких факторів залежить майбутня вартість грошей?

 1. процентна ставка, інфляція;

 2. кількість грошей;

 3. теперішня вартість грошей;

 4. цін на продукти харчування.

148. Яка з названих моделей характеризує нерівномірність розподілу національного багатства між членами суспільства:

 1. модель Леонтьєва;

 2. модель Рейлі;

 3. модель Солоу;

 4. модель Джинні.

149. Рівняння Фішера MV=PY характеризує:

 1. кількісну теорію попиту споживачів;

 2. кількісну теорію виробництва;

 3. кількісну теорію грошей на ринку;

 4. кількісну теорія зайнятості.

150. Коефіцієнт Джинні графічно інтерпретується як:

 1. площа квадрата, утвореного межами існування моделі;

 2. площа лінзи, утвореної функцією розподілу національного багатства в суспільстві;

 3. об’єм утвореного куба;

 4. відношення національного багатства по періодам.

151. Методологія аналізу макроекономічної політики започаткована:

1) Д. Гейлі і Е. Брігхемом ;

2) Дж. Нейманом і С. Уламом;

3) Я. Тінбергеном і А. Філ­ліпсом;

4) Р. Мертоном і Ф. Блеком.

152. В теорії ігор використовується поняття:

1) стратегія Курно;

2) сідлова точка;

3) функція Кобба-Дугласа;

4) кількість спостережень.

153. В теорії ігор використовується поняття:

1) рівноважна ціна;

2) функція Кобба-Дугласа;

3) критерій крайнього оптимізму;

4) функція попиту на ресурси.

154. В розділі «Моделі ринкової взаємодії» використовується поняття:

1) стратегія Курно;

2) функція Кобба-Дугласа;

3) критерій крайнього оптимізму;

4) сідлова точка.

155. В розділі «Моделі ринкової взаємодії» використовується поняття:

1) функція Кобба-Дугласа;

2) критерій крайнього оптимізму;

3) рівноважна ціна;

4) кількість спостережень.

156. В розділі «Моделі ринкової взаємодії» використовується поняття:

1) сідлова точка;

2) критерій крайнього оптимізму;

3) функція попиту на ресурси;

4) кількість спостережень.

157. Формулі xij = aijXj відповідає показник:

1) обсяг міжгалузевої поставки;

2) матриця коефіцієнтів повних витрат;

3) коефіцієнт прямої трудомісткості;

4) коефіцієнт прямих витрат.

158. Формулі Y = (E – A)X відповідає показник:

1) обсяг міжгалузевої поставки;

2) матриця коефіцієнтів повних витрат;

3) обсяг кінцевого виробництва;

4) коефіцієнт прямих витрат.

159. Формулі відповідає показник:

1) обсяг міжгалузевої поставки;

2) матриця коефіцієнтів повних витрат;

3) обсяг кінцевого виробництва;

4) коефіцієнт прямих витрат.

160. Формулі відповідає показник:

1) коефіцієнт прямої трудомісткості;

2) обсяг кінцевого виробництва;

3) матриця коефіцієнтів повних витрат;

4) коефіцієнт прямих витрат.

161. Формулі відповідає показник:

1) коефіцієнт прямої трудомісткості;

2) обсяг кінцевого виробництва;

3) матриця коефіцієнтів повних витрат;

4) коефіцієнт прямих витрат.

162. Формулі відповідає показник:

1) коефіцієнт прямої трудомісткості;

2) обсяг кінцевого виробництва;

3) матриця коефіцієнтів повних витрат;

4) коефіцієнт прямих витрат.

163. В експертних методах використовується поняття:

1) вербальні шкали оцінювання;

2) норма інвестування;

3) інвестиції;

4) коефіцієнти прямих витрат.

164. В експертних методах використовується поняття:

1) норма інвестування;

2) рейтинг;

3) інвестиції;

4) коефіцієнти прямих витрат.

165. В моделі Солоу використовується поняття:

1) обсяг виробництва;

2) рейтинг;

3) інвестиції;

4) коефіцієнти прямих витрат.

166. В моделі Солоу використовується поняття:

1) обсяг виробництва;

2) норма інвестування;

3) рейтинг;

4) коефіцієнти прямих витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.