Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

Тема 4 «прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів»

39. Невизначеність – це:

 1. вплив суб’єктивних факторів на результати аналізу;

 2. недетермінованість процесів;

 3. характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями та інформацією стосовно проблемної ситуації;

 4. вплив об’єктивних факторів на результат аналізу.

40. Які показники є основними для кількісного аналізу ризиків?

 1. кореляційні залежності між величинами;

 2. ймовірність, математичне очікування, дисперсія;

 3. система гіпотез;

 4. розподіл ймовірностей випадкових величин.

41. Оптимальна стратегія гравця – це:

 1. вибір способу дій гравця на кожному етапі гри;

 2. обсяг необхідної інформації, якою володіє кожен гравець у момент вибору свого способу дій;

 3. плата кожного гравця;

 4. стратегія, що за багаторазового повторення гри забезпечує гравцеві максимально можливий середній виграш (мінімальний програш).

42. Платіжна матриця – це:

1) таблиця з виграшами гравця в залежності від стратегії;

2) таблиця з мінімальними цінами гри;

3) таблиця з максимальними цінами гри;

4) таблиця з сідловими цінами гри.

43. Нижня ціна гри - це:

1) мінімальне значення серед мінімальних виграшів платіжної матриці;

2) максимальне значення серед мінімальних виграшів платіжної матриці;

3) мінімальне значення серед максимальних програшів платіжної матриці;

4) максимальне значення максимальних програшів платіжної матриці.

44. Верхня ціна гри - це:

1) мінімальне значення серед мінімальних виграшів платіжної матриці;

2) максимальне значення серед мінімальних виграшів платіжної матриці;

3) мінімальне значення серед максимальних програшів платіжної матриці;

4) максимальне значення максимальних програшів платіжної матриці.

45. Теорія ігор використовується для:

 1. розгляду конфліктних ситуацій;

 2. знаходження екстремуму;

 3. організації азартних ігор;

 4. розв’язку детермінованих задач.

46. Сторони в конфліктній ситуації називаються:

 1. гравцями;

 2. конкурентами;

 3. особами, що приймають рішення;

 4. конфліктуючими.

47. Управлінські рішення в економіці приймаються в ситуаціях:

 1. цілковитої визначеності;

 2. визначеності, ризику, невизначеності;

 3. безнадійності;

 4. стабільності та рівноваги.

48. Що таке сідлова точка?

 1. максимальний виграш однієї сторони;

 2. мінімальний виграш однієї сторони;

 3. точка, де сходяться оптимальні стратегії обох гравців;

 4. оптимальна стратегія.

49. Обрати критерії, що використовуються для оцінки стратегій

 1. Стьюдента, Фішера, оптимальності;

 2. Вальда, Севіджа, максимінний;

 3. песимізму, оптимізму, хаосу;

 4. максимального мінімального виграшу.

50. Який критерій вибору стратегії припускає, що виграш повинен бути не менший, ніж найбільше його значення у найгірших умовах:

1) критерій Вальда;

2) критерій Лапласа;

3) критерій Севіджа;

4) критерій Гурвіца.

51. Який критерій вибору стратегії заснований на рівновеликості всіх ймовірностей P2j:

1) критерій Вальда;

2) критерій Лапласа;

3) критерій Севіджа;

4) критерій Гурвіца.

52. Який критерій вибору стратегії визначає оптимальну стратегію по максимальній величині середнього значення кожного рядка рядка платіжної матриці:

1) критерій Вальда;

2) критерій Лапласа;

3) критерій Севіджа;

4) критерій Гурвіца.

53. Який критерій вибору стратегії вимагає уникнення занадто великого ризику у будь-яких умовах:

1) критерій Вальда;

2) критерій Лапласа;

3) критерій Севіджа;

4) критерій Гурвіца.

54. Ризик – це:

 1. імовірнісна категорія;

 2. об’єктивно-суб’єктивна категорія;

 3. стала величина;

 4. випадкова величина.

55. Верхня ціна гри показує, що:

 1. гравець не отримає виграшу вищого за неї;

 2. гравець не отримає виграшу меншого за неї;

 3. гравець отримає виграш вищий за неї;

 4. гравець отримає виграш рівний їй.

56. Нижня ціна гри показує, що:

 1. гравець не отримає виграшу вищого за неї ;

 2. гравець не отримає виграшу меншого за неї;

 3. гравець отримає виграш вищий за неї;

 4. гравець отримає виграш рівний їй.

57. Вкажіть класи ігор:

 1. стратегічні та статистичні;

 2. мікроекономічні та макроекономічні;

 3. суперечливі та компромісні;

 4. динамічні та детерміновані.

58. Що вивчає теорія ігор?

 1. формалізацію конфліктних ситуацій;

 2. формалізацію виробничих процесів;

 3. формалізацію випадкових процесів;

 4. формалізацію прийняття управлінських рішень.

59. Ходом теорії ігор називають:

1) вибір однієї з можливих, визначених правилами гри дій і реалізацію цієї дії;

2) вибір двох можливих, визначених правилами гри дій і реалізацію цієї дії;

3) вибір декількох можливих, визначених правилами гри дій і реалізацію цієї дії;

4) реалізацію дії, визначеної правилами гри.

60. Гра двох осіб з нульовою сумою – це:

1) гра де виграш однієї сторони більше програшу іншої, а сума програшу обох сторін не дорівнює нулю;

2) гра де виграш однієї сторони менше програшу іншої, а сума виграшів обох сторін не дорівнює нулю.

3) гра де виграш однієї сторони дорівнює програшу іншої, а сума виграшів обох сторін дорівнює нулю;

4) гра де виграш однієї сторони дорівнює виграшу іншої, а сума програшів обох сторін не дорівнює нулю.

61. Цілком визначені ігри, називаються іграми з:

1) іграми з кінцевою точкою;

2) іграми з сідловою точкою;

3) іграми з середньою точкою;

4) іграми з початковою точкою.

62. Теорія ігор – це математична теорія:

1) конфліктних ситуацій;

2) складних ситуацій;

3) невизначених ситуацій;

4) визначених ситуацій.

63. Які фактори впливають на виникнення ризиків:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.