Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

Література:

Основна:

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984, № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984. – 1984. – № 51, – С. 1122.

 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України 2001, № 25-26 від 29.06.2001. – ст. 131.

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України 2003, № 18 від 02.05.2003. – ст. 144.

 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України № 40 від 03.10.2003. – Ст. 356.

 6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Голос України від 21.04.2012 – № 73, / № 73-74 /.

 7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-XII від 16.04.1991 // Відомості Верховної Ради України, 1991 – № 29. – ст. 377.

 8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Відомості Верховної Ради України від 04.10.1994 – 1994 р. – № 40. – стаття 364.

 9. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України № 332 – XIV від 22.12.1998 // Відомості Верховної Ради України 1999, № 11 від 19.03.99, ст. 78.

 10. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України № 351-XIV від 23.12.1998 // Відомості Верховної Ради України 1999, № 5-6 від 12.02.99, ст. 44.

 11. Про міжнародне приватне право: Закон України № 2709-IV від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України 2005, № 32 від 12.08.2005, ст. 422.

 12. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004, № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України 2004, №50 від 10.12.2004, ст. 540.

 13. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994, № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України 1994, № 25 від 21.06.94.

 14. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997, № 671/97-ВР // Відомості Верховної Ради України 1998, № 13, 03.04.98, ст. 52.

 15. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999, № 1039-XIV // Відомості Верховної Ради України 1999, № 44 від 05.11.99, ст. 391.

 16. Про концесії: Закон України від 16.07.1999, № 997-XIV // Відомості Верховної Ради України 1999, №41 від 15.10.99, ст. 372.

 17. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001, № 2371-III // Відомості Верховної Ради України 2001, № 24 від 15.06.2001, ст. 125.

 18. Про заходи щодо забезпечення контролю зовнішньоекономічної діяльності та валютного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України № 1044 від 26.12.1995.

 19. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України № 756 від 29.09.1999.

 20. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Міністрів України № 444 від 21.06.1995.

 21. Про затвердження Порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України: Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 05.12.2007.

 22. Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Кабінету Міністрів України № 1409 від 29.12.2007.

 23. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 17, ст.184.

 24. Про затвердження Порядку реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом: Наказ Міністерства економіки України від 15.12.2005, № 505.

 25. Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення): Наказ Державної митної служби України № 173 від 28.03.2000.

 26. Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності: Наказ Державної митної служби України № 512/387 від 12.07.2004.

 27. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України № 52 від 17.02.2000.

 28. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України № 201 від 06.09.2001.

 29. Про застосування спеціальної санкції-індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 151 від 18.10.2011.

 30. Про скасування спеціальної санкції – тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних суб’єктів господарської діяльності: Наказ Міністерства економіки України № 102/270 від 13.07.2006.

 31. Про порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни: Наказ Міністерства економіки України № 98 від 16.03.2006.

 32. Про затвердження порядку взаємодії Міністерства економіки України та Служби безпеки України з питань застосування спеціальних санкцій: Наказ/Порядок Міністерства економіки України від 08.11.2006.

 33. Про затвердження Інструкції про заповнення ліцензії на імпорт товарів: Наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007.

 34. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Національного Банку України № 492 від 12.11.2003.

 35. Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Національного Банку України № 514 від 03.12.2003

 36. Про проведення робочих нарад з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з питань подальшого сприяння зовнішньоекономічній діяльності: Лист Державної митної служби України від 22.02.2007.

 37. Про порушення розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку республіки Білорусь стосовно законних прав і інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України: Повідомлення Мінекономіки України від 20.11.2007.

 38. Про договори міжнародної купівлі-продажу: Віденська Конвенція ООН від 11.04.1980 // ВВР, 1989, № 36, ст.108.

 39. Генеральна угода про торгівлю та тарифи (ГАТТ) від 01.01.1948 // Офіційний вісник України від 12.11.2010 2010 р., № 84, стор. 562, стаття 2989.

 40. Iнкотермс: Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати: Міжнародна торгівельна палата від 01.01.2000.

 41. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів від 01.01.1994.

 42. Уніфіковані правила по інкасо: Правила, Міжнародна торговельна палата від 01.01.1979 № 322.

Додаткова:

 1. Августин Р. Зовнішньоекономічна діяльність в сучасних умовах: проблеми та загрози // Наукові записки. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 41–44.

 2. Авдошин І. До питання про зовнішньоекономічну діяльність Міністерства оборони України, пов’язану з підготовкою військовий кадрів інших держав // Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип.51. – С. 33–44.

 3. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності України / [П.Т. Саблук, А.А. Фесина, В.І. Власов та ін.]; За ред. П.Т. Саблука; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», УААН. - К., 2005. – 240 с.

 4. Актуально про ЗЕД / [авт. О.Згурський; ред. М.Захарко] – К.: Кн. для бізнесу, 2007. – 144 с.

 5. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – О.: ОРІДУ, 2006. – 168 с.

 6. Беляєва А. Межі дії принципу свободи договору в сфері зовнішньоекономічної діяльності: поняття, вираження, походження // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 8. - С. 45 - 47.

 7. Бєлєнький П. Ю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах глобалізації і конкуренції // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. – Львів, 2000. – Ч.2. – С. 448–450.

 8. Будзяк В. М. Зовнішньоекономічна діяльність українських сільськогосподарських виробників: проблеми та перспективи // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип.177, т.2. – С. 441–446.

 9. Вакуленко Л. Л. Вплив державних інститутів на зовнішньоекономічну діяльність України // Вісник. – Х., 2004. – №10. – С. 377–381.

 10. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: деякі проблеми // Право України. – 2005. – №10. – С. 27-32.

 11. Вишняков О.К. Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: Монографія. – О.: Юридична література, 2007. – 288 с.

 12. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – Л.: Афіша, 2004. – 140 с.

 13. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01. / НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2006. – 19 с.

 14. Горбенко А. Как правильно заключить внешнеэкономический контракт? // Діловий вісник. – 2002. – № 1. - С. 16.

 15. Громова Т.М. Вплив світової економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність України / Т.М. Громова, О.М. Сидоренко. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 260-267.

 16. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об’єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю // Право України. – 2004. – № 1. – С. 55-58.

 17. Губа М. І. Діалектика понять «зовнішньоекономічні відносини», «зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоекономічні зв’язки» в аграрній економіці // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2005. – Вип.40. – С. 247–251.

 18. Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво країн чорноморського басейну / В.І. Топіха, В.В. Лагодієнко, І.В. Гончаренко [та ін.]; [Миколаїв. держ. аграр. ун-т, Ін-т регіон. дослідж. НАНУ] – Миколаїв, 2007. – 299 с.

 19. Єрьоміна Є. Європейський напрям зовнішньоекономічної діяльності України // Вісн. податк. служби України. – 2008. – № 28. – С. 47-48.

 20. Зеркалов Д.В. Внешнеэкомическая деятельность. – К.: Дакор, КНТ, Основа, 2008. – 544 с.

 21. Зовнішньоекономічна діяльність / [Підгот.: М.Войцеховський та ін.; Пер.: Л.Гупало та ін.] – К.: Преса України, 2004. – 128 с.

 22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

 23. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін.; Під заг. ред. Л.В. Батченко. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 244 с.

 24. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. – М.: Международные отношения, 1994. – 301 с.

 25. Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности: Теория и практика расследования. – М.: Изд-во деловой и учеб. л-ры; Мн.: Амалфея, 2001. – 320 с.

 26. Івченко О. Передумови зовнішньоекономічної діяльності України як суверенної держави / Акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – К.: Т-во »Знання» України, 2000. – 54 с.

 27. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. – К.: Нічлава, 2000. – 249 с.

 28. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів: становлення нової парадигми // Вісник соціально-економічних досліджень. – О., 2008. - Вип.33. – С. 77–81.

 29. Коліжук О.О. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава. – 2008. – № 12. - С. 98-101.

 30. Коломієць В.В. Експортний потенціал регіону та його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01. / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2005. – 20 с.

 31. Крупін В.Є. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем / Крупін В. Є.; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів: ПП «Арал», 2009 – 217 с.

 32. Лазебник  .Л. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Л.Л. Лазебник, О.Д. Данілов. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. – 158 с.

 33. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі [Текст] / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: КДТЕУ, 2010. – 470 с.

 34. Макеєва О.А. Перспективи розвитку сфери послуг у зовнішньоекономічній діяльності регіональних систем України / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. Каф. теорет. економіки. – Одеса: Астропринт, 2001. – 158 с.

 35. Машталір Я.П. Дипломатичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності: Курс лекцій. – Хмельниц.: ХНУ, 2011. – 187 с.

 36. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Д.П. Александров, А.В. Бобков, С.А. Васьковский и др.; Под ред. В.С. Каменкова. - М.: Из-во деловой и учеб. лит-ры, 2005. - 800 с.

 37. Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі – Полтава: АСМІ, 2004. – 179 с.

 38. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Руссков. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2006. – 394 с.

 39. Ніньовська З. Практичні поради суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України // Юридичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 57 - 60.

 40. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Рівне, 2010. – 240 с.

 41. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. М.Я. Азарова; Держ. податк. адміністрація України. Академія держ. податк. служби України. – К.: «ДІЯ», 2000. – 320 с.

 42. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська академія бізнесу та підприємництва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 230 с.

 43. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.: РМОіНУ. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 44. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 45. Поперечнюк Н. Теоретичні та науково-практичні основи зовнішньоекономічної політики // Вісн. Акад. митної служби України. – 2006. – № 4. – С. 12-16.

 46. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. За ред. Л.С. Сміяна. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.

 47. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч. посіб.: РМОіНУ [Текст] / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, Б.М. Грек та ін.; За ред. Л.С. Сміяна. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.

 48. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комарова; Всерос. акад. внешней торговли. Международно-правовой ф-т. – М.: Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКА», 2001. – 800 с.

 49. Сергієнко В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Конспект лекцій / В.В. Сергієнко, В.О. Горєв. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 232 с.

 50. Сиротюк О.Д. Деякі проблеми застосування митного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – С. 23 – 25.

 51. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: ЗАТ «Август», 2001. – 422 с.

 52. Ткаченко О.Г. Організаційно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник / О.Г. Ткаченко, Т.В. Філіпенко. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 153 с.

 53. Ткачук В. Зовнішньоекономічна діяльність банків України та перспективи її розвитку // Наука молода. – Тернопіль, 2006. – Вип.6. – С. 98–102.

 54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Учб. посіб. / Під заг. ред. Кредісоваа А.І. – Пер. з рос. Кіт Н., Серажим К. – К.: ВІРА-Р, 1998. – 448 с.

 55. Юшина С. І. Право на зовнішньоекономічну діяльність фізичних осіб // Актуальні питання реформування правової системи України. – Луцьк, 2007. – Т.1. – С. 495–498.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.