Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

1.2. Мета та завдання, предмет дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є отримання ґрунтовних системних знань щодо організації державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах змішаної економіки, порядку встановлення та скасування спеціальних заходів регулювання діяльності в сфері зовнішнього ринку різноманітних суб’єктів господарювання та особливостей здійснення окремих видів господарської діяльності в цій сфері, виявлення прогалин та колізій в нормативних актах з регулювання зовнішньоекономічних відносин.

З урахуванням мети основними завданнями вивчення дисципліни «Транспортне право» є формування у курсантів (слухачів) знань основних положень чинного законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність; опанування курсантами (слухачами) навичок та вмінь щодо застосування норм матеріально-правового, процесуально-правового та організаційного характеру, які пов’язані з регулюванням зовнішньоекономічної діяльності митними органами; засвоєння особливостей правового регулювання при здійсненні окремих зовнішньоекономічних операцій та порядок створення і функціонування вільних економічних зон; опанування правовим механізмом вирішення спорів, що виникають у цій сфері; формування знань про роль та місце державних та недержавних національних та міжнародних органів в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є комплекс знань про зовнішньоекономічну діяльність, обов’язкових до вивчення у вищих навчальних закладах, у першу чергу юридичних.

1.3. Зміст дисципліни

Тема 1. Правове регулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Засади правового регулювання зовнішньоекономічних відносин. Система нормативних актів з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Конституційні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин. Співвідношення міжнародних нормативних актів та національного законодавства України. Місце та значення торгових та інших економічних звичаїв в регулюванні відносин на зовнішньому ринку. Шляхи розв’язання правових колізій в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність України та принципи її здійснення. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Національні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 3. Зовнішньоекономічний договір

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору. Види зовнішньоекономічних договорів. Форма зовнішньоекономічного договору. Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів. Порядок укладення зовнішньоекономічних договорів.

Тема 4. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій

Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу. Правове регулювання міжнародного підряду. Правове регулювання міжнародних перевезень. Правове регулювання консигнаційних операцій. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

Тема 5. Порядок розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

Національні можливості розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні можливості розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Місце Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» у системі нормативно-правових актів зовнішньоекономічної діяльності. Позовна давність. Виконання арбітражних рішень у зовнішньоекономічних спорах.

Тема 6. Правові засади захисту національного товаровиробника

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.