Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

В зовнішньоекономічних відносинах

Загальні умови захисту національного товаровиробника. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні.

Тема 7. Правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон

Становлення та розвиток спеціальних (вільних) економічних зон як інструменту стимулювання розвитку окремих територій. Нормативно-правове забезпечення інституту спеціальних (вільних) економічних зон. Види спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок визначення статусу, строку існування та території окремої спеціальної (вільної) економічної зони. Порядок створення і ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони.

Тема 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

Загальні засади, поняття та види відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності. Форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності. Спеціальні санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб.

2. Робоча програма дисципліни

2.1. Визначення знань і умінь в результаті вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни «Транспортне право» курсант повинен:

Знати:

  • основні проблеми та норми цивільного, господарського, адміністративного, митного, та іншого законодавства, що стосуються практичної діяльності митних органів при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності;

  • порядок організації взаємодії митних органів з іншими уповноваженими органами державної влади щодо захисту державних інтересів на зовнішньому ринку;

  • проблеми застосування заходів юридичної відповідальності за порушення умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Вміти:

  • організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в діяльності митного органу;

  • давати правову оцінку проблемним ситуаціям, що виникають в сфері зовнішньоекономічної діяльності та правовим колізіям у відповідних нормативних актах;

  • організовувати претензійну й вести позовну роботу. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси митного органу в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

  • організовувати та проводити роботу, спрямовану на забезпечення взаємодії митних органів з іншими уповноваженими органами державної влади щодо захисту державних інтересів на зовнішньому ринку;

  • застосовувати отримані знання при розв’язанні практичних спірних ситуацій, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

  • аналізувати та давати правову оцінку нормативним актам, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

2.2. Структура дисципліни за видами навчання

Нормативні дані

Денна форма навчання

(спеціаліст)

Курс

5

Семестр

9

Всього (год.)

90

Всього кредитів

1

Лекції (год.)

12

Семінарські заняття (год.)

24

Самостійна робота (год.)

26

Індивідуальна робота (год.)

28

Іспит (семестр)

8

Нормативні дані

Денна форма навчання

(магістр)

Курс

5

Семестр

9

Всього (год.)

36

Всього кредитів

1

Лекції (год.)

6

Семінарські заняття (год.)

6

Самостійна робота (год.)

12

Індивідуальна робота (год.)

12

Іспит (семестр)

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.