Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

Тема 7. Правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон (2 год.)

План семінару:

  1. Становлення та розвиток спеціальних (вільних) економічних зон як інструменту стимулювання розвитку окремих територій.

  2. Нормативно-правове забезпечення інституту спеціальних (вільних) економічних зон.

  3. Види спеціальних (вільних) економічних зон.

  4. Порядок визначення статусу, строку існування та території окремої спеціальної (вільної) економічної зони.

  5. Порядок створення і ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони.

Тема 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності (2 год.)

План семінару:

  1. Загальні засади, поняття та види відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.

  2. Форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.

  3. Спеціальні санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

  4. Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб.

2.6. Зміст самостійної роботи

Тематичний план

Назва

питань

Кількість

годин

Форма проведення самостійної роботи

Тема 1 Правове регулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності

3

1

Співвідношення міжнародних нормативних актів та національного законодавства України

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

2

Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

3

Місце та значення торгових та інших економічних звичаїв в регулюванні відносин на зовнішньому ринку

0,5

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

4

Шляхи розв’язання правових колізій в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності

0,5

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

Тема 2 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3

1

Національні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

2

Державна митна служба України як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

0,5

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

3

Торгово-промислова палата України як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

0,5

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

4

Міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

Тема 3 Зовнішньоекономічний договір

3

1

Форма зовнішньоекономічного договору

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

2

Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

3

Порядок укладення зовнішньоекономічних договорів

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

Тема 4 Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій

3

1

Правове регулювання консигнаційних операцій

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

2

Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

3

Правове регулювання міжнародних перевезень

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

Тема 5 Порядок розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

3

1

Національні можливості розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

2

Міжнародні можливості розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

3

Міжнародний комерційний арбітражний суд: призначення та компетенція

0,5

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

4

Позовна давність. Виконання арбітражних рішень у зовнішньоекономічних спорах

0,5

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

Тема 6 Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносинах

3

1

Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

2

Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

3

Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні

1

опрацювання лекційного матеріалу та самостійне вивчення

Тема 7 Правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон

4

1

Становлення та розвиток спеціальних (вільних) економічних зон як інструменту стимулювання розвитку окремих територій

1

самостійне вивчення

2

Види спеціальних (вільних) економічних зон

1

самостійне вивчення

3

Нормативно-правове забезпечення інституту спеціальних (вільних) економічних зон

0,5

самостійне вивчення

4

Порядок визначення статусу, строку існування та території окремої спеціальної (вільної) економічної зони

0,5

самостійне вивчення

5

Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

0,5

самостійне вивчення

6

Порядок ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони

0,5

самостійне вивчення

Тема 8 Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

4

1

Загальні засади, поняття та види відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

1

самостійне вивчення

2

Форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

1

самостійне вивчення

3

Спеціальні санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність

1

самостійне вивчення

4

Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб

1

самостійне вивчення

Разом

26

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.