Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМКД_ЗЕД_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
613.89 Кб
Скачать

2.3. Структура модулів

Модулі

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекції

Семінарські

заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роб.

Модуль

Тема 1. Правове регулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності

13

2

4

3

4

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12

2

4

3

3

Тема 3. Зовнішньоекономічний договір

10

2

2

3

3

Тема 4. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій

12

2

4

3

3

Тема 5. Порядок розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

10

2

2

3

3

Тема 6. Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносинах

11

2

2

3

4

Тема 7. Правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон

10

-

2

4

4

Тема 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

10

-

2

4

4

Модульний контроль – контрольна робота

2

2

ВСЬОГО

90

12

24

26

28

2.4. Зміст лекційного курсу

Тема 1. Правове регулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

План лекції:

 1. Засади правового регулювання зовнішньоекономічних відносин.

 2. Система нормативних актів з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Конституційні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин.

 5. Співвідношення міжнародних нормативних актів та національного законодавства України.

 6. Місце та значення торгових та інших економічних звичаїв в регулюванні відносин на зовнішньому ринку.

 7. Шляхи розв’язання правових колізій в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної

Діяльності (2 год.)

План лекції:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність України та принципи її здійснення.

 2. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Національні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 3. Зовнішньоекономічний договір (2 год.)

План лекції:

 1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору.

 2. Види зовнішньоекономічних договорів.

 3. Форма зовнішньоекономічного договору.

 4. Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів.

 5. Порядок укладення зовнішньоекономічних договорів.

Тема 4. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій (2 год.)

План лекції:

 1. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу.

 2. Правове регулювання міжнародного підряду.

 3. Правове регулювання міжнародних перевезень.

 4. Правове регулювання консигнаційних операцій.

 5. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності.

 6. Правове регулювання зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

Тема 5. Порядок розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

План лекції:

 1. Національні можливості розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Міжнародні можливості розгляду спорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Місце Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» у системі нормативно-правових актів зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Позовна давність. Виконання арбітражних рішень у зовнішньоекономічних спорах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.