Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_praktikum_2_kurs.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
135.17 Кб
Скачать

Обробка результатів

Обробка результатів виконується за допомогою ключа-таблиці з правильними відповідями. Під час обробки результатів підраховується кількість правильно дописаних досліджуваним рядів. Якщо досліджуваний записав у якому-небудь ряді тільки одне число, хоча воно і було правильним, числовий ряд вважається недописаним,

Ключ для обробки результатів завдання "Числові ряди"

Номер ряду

Продовжен­ня ряду

Номер ряду

Продовжен­ня ряду

Номер ряду

Продовжен­ня ряду

1

16; 18

6

11; 3

11

І;4

2

27; 30

7

1/8; 1/16

12

279; 282

3

384; 768

8

64; 81

13

30; 23

4

17; 20

9

6; 4

14

15; 12

5

4; 2

10

76; 78

15

30; 33

Аналіз результатів

Рівень розвитку аналітичності мислення визначається за кількістю правильно дописаних рядів чисел.

Якщо досліджуваний дописав 14—15 рядів, то його аналітичність мислення дуже висока або відмінна;

якщо 11—13 — аналітичність висока або добра;

якщо 8—10 — аналітичність середня або задовільна;

якщо 6—7 — аналі­тичність низька або погана;

якщо 5 і нижче, то аналі­тичність дуже низька або дуже погана.

Аналітичність є важливою характеристикою мислення. Вона являє собою готовий компонент здатності теоретизува­ти, відшукувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами, становить основи загальних здібностей і необхідна для успіш­ного оволодіння різноманітними видами діяльності.

Аналітичність активно розвивається в юнацькому віці, її формуванню сприяють науки, які вивчаються у вузі: логіка, вища математика та інші. Тому можна зіставити результати тестування з успішністю з відповідних дис­циплін. Інтерпретуючи результати, бажано враховувати особливості темпераменту досліджуваного, а також навич­ки роботи з числами.

Методика № 3.

Мета: діагностика переборення шаблонності мислення при розв’язанні мислительних задач.

Необхідний матеріал: умови задач на окремих картках.

Хід виконання:

Експериментатор роздає картки з умовами задач, досліджувані розв’язують задачі. Час виконання кожного завдання не обмежується, в зв’язку з нерівномірністю протікання нервових процесів у окремих досліджуваних.

1. Як закреслити, не відриваючи олівець, чотири крапки квадрата прямими лініями і повернутися у вихідну точку?

2. Два чоловіки підійшли до річки. Біля берега стояв човен, розрахований лише на одну людину. Однак на інший берег потрапили обидва чоловіки. Як вони це зробили?

3. З шести сірників скласти три рівносторонніх трикутники.

4. Студенти педагогічного інституту організували естрадний квартет. Михайло грає на саксофоні. Піаніст вчиться на фізичному факультеті. Ударника звати не Валерієм, а студента географічного факультету звати не Леонідом. Михайло вчиться не на історичному факультеті. Андрій не піаніст і не біолог. Валерій вчиться не на фізичному факультеті, а ударник не на історичному. Леонід грає не на контрабасі. На якому інструменті грає Валерій і на якому факультеті він вчиться?

5. Визначити закономірність чергування чисел та знайти невідоме число:

11

2

20

4

3

5

7

9

5

11

7

9

5

12

8

16

4

15

12

7

5

3

?

6

2

?

13

8

11

?

6. Пропонується вставити пропущене слово:

Колос (сода) клад

Лоток (клад) лодка

Плов (....) склад

Олімп (....) катер

7. Знайти суму ряду послідовних чисел від 1 до 100. Хто швидше?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.