Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_praktikum_2_kurs.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
135.17 Кб
Скачать

Обробка результатів:

ряду

Час виконання над рядом

Слова які викликали труднощі

T

1\ 2 \3 \4 \ № ряду

Будується графік, який фіксує проміжок часу, необхідний для знаходження пропущених букв условах кожного ряду

У висновку звертається увага на особливості та характер швидкості протікання мислительного процесу.

Методика № 6

Мета: визначити особливості мислительної операції узагальнення.

Необхідний матеріал: 6 рядів слів

Ряди слів

Портфель

Перо

Сокира

Яблуко

Барабан

Читати

Гаманець

Бритва

Пилка

Груша

Піаніно

Рубати

Сумка

Ніж

Гвинт

Морква

Рояль

Будувати

Книжка

Ножиці

свердлик

Слива

Гітара

Відпочивати

Хід виконання:

Досліджуваному пропонується вказати зайве слово у кожному ряду і пояснити, на якій підставі визначено зайвий предмет (дія). Дослідження може проводитись в індивідуальній та груповій формах, для молодших дітей – у формі гри „четвертий зайвий”.

Обробка результатів:

Для обробки отриманих результатів підраховується число правильних узагальнень для кожного досліджуваного. Отримані результати заносяться до таблиці:

Прізвище учня

Яке слово назване як зайве

Число правильних узагальнень

Особливості виконання

1ряд

2ряд

3ряд

4ряд

5ряд

6ряд

1

2

3

,,,

У висновку аналізуються можливі відхилення в умінні здійснювати операцію узагальнення.

На основі результатів дослідження подаються педагогічні рекомендації по активізації мислительної діяльності учнів.

Тема: Мовлення

Лабораторне заняття 7 Дослідження ригідності мовлення

Мета дослідження: визначити міру ригідності мови. Матеріал і устаткування: кольорові однотипні картинки із зображенням пейзажів, розмір кожній не менше 20х25 см, аркуші паперу і ручка.

Процедура

Процедура дослідження Дослідження можна проводити з одним випробовуваним або з групою. Якщо досліджується одночасно декілька чоловік, то краще, щоб кожен випробовуваний отримав картинку, а не роздивлявся загальний плакат. Випробовуваним пропонують написати твір по картинці, але мета дослідження приховується.

Інструкція випробовуваному: "Перед Вами картинка із змальованим на ній пейзажем. Напишіть твір по цій картинці". Час написання не обмежується, а робота закінчується, коли твірналічує не менше 300 слів.

Обробка результатівМета обробки результатів – обчислити величину ригідності писемного мовлення випробовуваного для кожної сотні слів його твору. Спочатку у творі вертикальною рискою відокремлюють кожну сотню слів. Потім в кожній сотні слів викреслюють або підкреслюють слова, що повторюються, однакові за звучанням і написанням, у тому числі, слова, що мають спільний корінь.Наприклад, однокорінними словами будуть: зелень, зелений, зеленуватий. Для кожної сотні слів окремо підраховують кількість слів-повторів. Сполучник "і" також є словом, і всі його повторення рахуються

Показник ригідності письмової мови може бути представлений як в абсолютній величині, тобто в кількості повторів, так і у відносній – у вигляді коефіцієнта "КР".

Аналіз результатів

Тенденція повторювати слова при написанні творів у кожній сотні неоднакова. Для інтерпретації індивідуальних показників пропонується таблиця визначення мір ригідності писемного мовлення

№/ сотні слів у творі

Ступінь ригідності

великий

середній

малий

лабільність

Кількість повторів

Перша сотня

10 и більше

8-9

4-7

0-3

Друга сотня

12 и більше

10-11

7-9

0-6

Третя сотня

14 и більше

12-13

9-11

0-8

В ході аналізу результатів бажано встановити причини ригідності. Серед причин може бути: малий мовний запас, погане самопочуття випробовуваного, невисокий інтелект і ін. Люди з лабільною мовою часто мають виражені лінгвістичні і загальні гуманітарні здібності. Зазвичай вони захоплюються літературою і філологією. Тим, хто бажає удосконалювати себе важливо піклуватися про профілактику ригідності мови. Для цих цілей можна працювати із словником синонімів, замінюючи ними в своїх текстах виступів або творів слова-повтори. Аналогічним чином можна розвиватиі уснемовлення. Варто користуватисядиктофонним записом виступіві бесід ізподальшим аналізом.

Лабораторне заняття №8 Дослідження темпу усної мовленнєвої діяльності

Мета дослідження: визначити темп усного мовленняза тестом для читання. Устаткування: тест для читання, що складається з букв і цифр, секундомір.

Процедура дослідження Це дослідження експериментатор проводить з одним випробовуваним, якого слід зручно всадовити за добре освітлений стіл.

Випробовуваному пропонується стандартний тест для читання, надрукований на невеликому бланку. Тест виглядає таким чином. А і 28 Я 478 ТСМ 214 Ь! ію? = 734819 носон ромор злодіїв іушчцфх 000756 котон рортрр 11+3=12 15:5 = 24 : 7 = 23 М-коди + А = ма ма = ма ! мама = папа каша + ша = но

Інструкція випробовуваному: "За моїм сигналом "Почали!" щонайшвидше прочитайте вголос все порядково написане на даному бланку. Прагніть читати без помилок. Чи все Вам зрозуміло? Якщо так, то я засікаю час. Почали!" Експериментатор повинен фіксувати за допомогою секундоміра час, витрачений випробовуваним на читання всього тесту, і можливі помилки.

Обробка результатів Результатами цього тестування є час читання всього набору букв, цифр, знаків і кількість допущених випробовуваним помилок.

Аналіз результатів Результати тестування інтерпретуються за допомогою шкали оцінки темпу усної мовленнєвої діяльності.

Час читання

Темп читання

Примітка

40 с и менше

высокий

За допущені при читанні помилки ранг темпу читання зменшується шляхомзниження на одинрядокуниз

від 41 до 45 с

хороший

від 46 до 55 с

середній

від 56 до 60 с

низький

В ході інтерпретації результатів важливо враховувати, яким видом діяльності займається випробовуваний і який має темперамент. У філологів темп мовної діяльності буває зазвичай високим. Крім того, на швидкість читання тесту впливає самопочуття і налаштованість на тестування. Важливу роль відіграє установка, викликана інструкцією.У більшості людей високий темп корелює з холеричним або сангвінічним типами темпераменту, а середній або низький – з флегматичним і меланхолійним.

Темп читання можнаприскорити частим читанням уголосі розвиткомуваги.

Лабораторне заняття9 Дослідження эготизму

Мета дослідження: визначити величину і рівень еготизму діалогічної мови. Матеріал і устаткування: семантичний вміст мовлення випробовуваного, папір і ручка для запису, магнітофон.

Процедура дослідження

В дослідженні беруть учать принаймні троє людей: випробовуваний, його партнер і експериментатор-спостерігач. Випробовуваного просять поговорити з партнером на будь-яку вільну тему. За згодою випробовуваних розмову можна записати на магнітофон. Інакше експериментатор користується відкритим невключеним спостереженням. Слухаючи розмову, він повинен фіксувати на одній стороні аркуша паперу всю кількість речень, сказаних випробовуваним, а на іншій стороні аркуша – кількість, в яких випробовуваний висловлювався про себе або своїх близьких, а також про тварин або предмети, підкреслюючи їх належність власній особі.Прагнення людини говорити про себе називається еготизмом. Прикладами речень, що відображають еготизм, можуть бути такі: "Я – людина вольова", "Мені не подобаються фільми з сюжетами насильства", "Моя мама мене про це попереджала", "Мій кіт зловив вчора горобця", "У мене в кімнаті завжди порядок" і тому подібне Процедуру дослідження можна закінчити, коли загальна кількість буде не менше сотні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.