Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технология 11.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
195.94 Кб
Скачать

1, У чому полягає суть методу синектики?

| , Хто є автором цього методу?

  1. Що є спільного та відмінного у методах синектики та «мозкового штурму»?

  1. Що таке аналогія? Які є типи аналогій?

!>, Схарактеризуйте етапи розв’язання проблемної задачі за допомогою методу синектики.

МГЧ' ІИ'ІПЛІ*060ТА№2

Н"і ■ .| >м> іншій аналогій як інструменту пошуку рішення

І. ІОиіс поділяють на групи по 3-4 особи у кожній. Кожна група впро- ' :1 доиж 5-7 хвилин має придумати і написати найбільшу кількість і і' ічіміюлічних аналогій (метафор) для одного з предметів (дошка, го­

динник, книга, вікно, телефон).

М« Учні, об’єднані у групи, впродовж 5-10 хвилин знаходять найбіль­шу кількість прикладів використання аналогій у техніці.

4. Метод контрольних запитань

Основні поняття: винахідник, досвід, запитання.

Суть методу контрольних запи тань полягає в тому, що під «їж* пошуку розв’язків проблеми ті користовують перелік спеціально

підготовлених запитань. Винахідник дає відповіді на запитання, на о<‘ нові цього аналізує проблему (умову задачі) і таким чином наближається до її розв’язку.

Цей метод роботи є досить універсальним: списки контрольних запи тань можуть бути використані під час проведення «мозкового штурму» або з метою підвищення активності робочих груп, які колективно працю ють над проблемою (синектика).

Водночас варто зазначити, що метод контрольних запитань, як і не.і піші методи творчого пошуку, є досить природним для людини у повсяк донному житті. Щоб переконатися в цьому, проведіть невеличке СПОСТі» роження, коли у вас з’являється нескладна проблема побутового (треГж щось відремонтувати) чи організаційного характеру (необхідно скласти план дій, за яким щось виконати) тощо. Перш ніж її вирішувати чи ші иіть визначити ступінь її складності (як швидко з нею можна впоратися), н і гергну чергу ви намагаєтесь сформулювати її у вигляді запитань: « Чом у тик трапилось?», «Як я зможу це подолати чи вирішити?» і т. д. Якщо иавдання складне, то доведеться поставити більше запитань. Наприклад, якщо ви вирішили після завершення навчання в школі вступити до пре» п'ижного вузу, то одразу виникають запитання, які, у свою чергу, фор і« у ють алгоритм вашої поведінки щодо реалізації цієї мети.

З практичного досвіду винахідника, котрий працює над розв’язанням тіюрчих завдань різного рівня складності, завжди можна виокремити найпоширеніші запитання, на які він намагається відповісти, і таким чином знайти рішення для задачі творчого характеру. Найбільшого

нміфічній набули списки контрольних запитань, складені А. Осборном, Кшіопртом, Д. Пірсоном, Г. Я. Бушем, Д. Пойа та іншими вченими, <1 досліджували процес творчості.

і і;с :: )і!, КОНТРОЛЬНИХ Найбільш відомим є список контроль-

л них запитань А. Осборна, який наведено

нижче:

Яке ноно застосування технічного об’єкта можна запропонувати? Як модифікувати відомі способи застосування?

Ми можливо розв’язати винахідницьку задачу шляхом пристосуван­ня, спрощення, скорочення? Що нагадує даний технічний об’єкт? Чи ми юшіте аналогія нову ідею? Чи відомі в минулому аналогічні про- Фіі'Млі ситуації, які можна використати? Що можна скопіювати? Иіпій технічний об’єкт необхідно випереджати?

Нн’і модифікації технічного об’єкта можливі? Чи буде прийнятною модифікація шляхом обертання, згину, кручення, повороту? Які змі­но призначення, руху, кольору, запаху, форми, обрисів можна засто- 1 упити? Чи є інші можливі зміни?

111(о можна збільшити в технічному об’єкті? Що можна приєднати? Чи мч.і. ми ним є збільшення терміну використання пристрою, взаємодії? Чи і потреба збільшувати частоту, розміри, міцність, підвищити шіН’Тіі? Чи можливо приєднати новий інгредієнт, продублювати? Чи >іп,шиті мультиплікації робочих органів чи інших елементів? Чи є доцільним збільшення, гіперболізація елементів чи всього об’єкта?

І И,о можна в технічному об’єкті зменшити або замінити? Чи можна що побудь ущільнити, стиснути, згустити, сконденсувати, застосу- шн'и метод мініатюризації, вкоротити, звузити, відокремити, роз- "фНііШТИ?

ІІІ,о н технічному об’єкті можна замінити? Що і наскільки можна * і 'опити в ньому: використати інший інгредієнт, матеріал, процес, 'і аіЧН'ДО енергії, розташування, колір, звук, освітлення?

4. ІДПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І 1. У чому суть методу контрольних запитань?

І І 2. У чому полягає ефективність чи універсальність цього методу?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.