Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Титулки-ДП-МДР-2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
104.96 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ТКСТБ

д.т.н., проф. В.М. Кичак

“___” __________ 2012 р.

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ

Пояснювальна записка

до дипломної роботи за спеціальністю

7.05090102 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

08-34.ДР.012.00.000 ПЗ

Керівник дипломної роботи

к.т.н., доц. Г.Г. Бортник

“___” __________ 2012 р.

Розробив студент гр. ОТЗсп-11

О.В.Кравчук

“___” __________ 2012 р.

Вінниця ВНТУ 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ТКСТБ

д.т.н., проф. В.М. Кичак

“__” __________ 2012 р.

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ

Пояснювальна записка

до дипломної роботи за спеціальністю

7.05090302 – Телекомунікаційні системи та мережі

08-34.ДР.012.00.000 ПЗ

Керівник дипломної роботи

к.т.н., доц. Г.Г. Бортник

“___” ___________ 2012 р.

Розробив студент гр. ТСМсп-11

О.В.Кравчук

“___” __________ 2012 р.

Вінниця ВНТУ 2012

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник Назва підприємства Завідувач кафедри ТКСТБ

д.т.н., професор Підпис Ініціали та прізвище В.М.Кичак „__” ____________ 200__ р. “__” ____________ 2012 р.

(заповнюється для проектів (робіт),

що виконуються на замовлення

сторонніх організацій)

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект (роботу) зі

спеціальності 7.05090102 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

студенту групи ОТЗсп-11 Кравчуку Миколі Петровичу

Тема проекту (роботи):

Вихідні дані:

Короткий зміст частин проекту (роботи)

  1. Графічна

  1. Текстова (пояснювальна записка)

Консультанти з окремих розділів дипломного проекту (роботи):

1. ________ ________ _____________________________________

підпис науковий ступінь, наукове звання (посада)

______________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 2012 р.

2. _________ _____________________________________

підпис науковий ступінь, наукове звання (посада)

______________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 2012 р.

3. _________ _____________________________________

підпис науковий ступінь, наукове звання (посада)

______________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 2012 р.

Дата попереднього захисту проекту (роботи) _______________________________

Офіційний рецензент (опонент) _________ _______________________________

підпис посада, організація (місце роботи),

________________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 2012 р.

Завдання видав керівник проекту _________ _____________________________________

підпис науковий ступінь, наукове звання (посада)

_____________________________________

ініціали та прізвище

27 лютого 2012 р.

Завдання отримав студент _________ ________________________________

підпис ініціали та прізвище

27 лютого 2012 р.

Примітка. Завдання на дипломний проект (роботу) є підставою для розробки технічного завдання

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ТКСТБ

д.т.н., проф. В.М. Кичак

“___” __________ 2012 р.

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ

Пояснювальна записка

до магістерської кваліфікаційної роботи за спеціальністю

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]