Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курс лекций всти.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2.03 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

ім. Михайла Туган - Барановського

Кафедра загальноінженерних дисциплін

Гладчук Є.О.

ВЗАЄМОЗМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Курс лекцій

Галузь знань 0505 – Машинобудування та матеріалообробка

Напрям підготовки 6.050503 – Машинобудування

Спеціалізація „Обладнання переробних і харчових виробництв”

Затверджено на засіданні

кафедри загальноінженерних дисциплін

Протокол № __ від __.__.2011 р.

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № __ від __.__.2011 р.

Донецьк - 2011

ЗМІСТ

1 ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ….………………........................................6

1.1 Роль стандартизації і взаємозмінності у підвищенні якості продукції………………………………………………………………………..6

1.1.1 Поняття про стандартизацію................................................6

1.2.2 Різновиди стандартів.............................................................8

1.1.3 Поняття про взаємозмінність.............................................10

1.1.4 Різновиди взаємозмінності.................................................11

1.1.5 Поняття про розміри, предільні відхилення, допуски і посадки............................................................................................12

1.1.6 Єдині принципи побудови систем допусків і посадок гладких циліндричних з'єднань.......................................................................19

1.1.7 Функціональна взаємозмінність........................................23

1.1.8 Принципи обирання допусків і посадок ..........................25

2 ОСНОВИ ВЗАЄМОЗМІННОСТІ………………………………………….42

2.1 Взаємозмінність деталей машин………………………………..42

2.1.1 Взаємозмінність підшипників качання…….....................42

2.1.2 Взаємозмінність зубчастих передач.. ...............................52

2.2 Взаємозмінність з′єднань………………………………………..73

2.2.1 Взаємозмінність шпоночних з'єднань............................. 73

2.2.2 Взаємозмінність шлицєвих з'єднань............................... 75

2.2.3 Взаємозмінність різьбових з'єднань……….................... 82

2.2.4 Взаємозмінність геометричних параметрів спряжених поверхнєй …………………………………………………………..................91

2.3 Розрахунок допусків розмірів розмірних ланцюгів ………...114

2.3.1 Основні відомості про розмірні ланцюги............................................................................................................114

2.3.2 Метод розрахунку розмірних ланцюгів, що забезпечує повну взаємозмінність....................................................................................117

2.3.3 Теоретико – ймовірносний метод розрахунку розмірних ланцюгів...........................................................................................................119

2.3.4 Методи групової взаємозмінності, регулювання та пригонки......................................................................................................121

3 ОСНОВИ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ...............................................122

3.1 Теоретичні основи метрології ...………………………………..122

3.1.1 Загальні відомості............................................................122

3.1.2 Методи вимірювання......................................................124

3.2 Контроль деталей машин та вимірювального інструменту….125.

3.2.1 Засоби вимірювання...................................................... 125

3.2.2 Методи планування та оцінки похибки вимірювання.137

3.2.3 Принципи побудови засобів вімірювання і контролю.145

ЛІТЕРАТУРА.………………………………………………………………..152

ББК 34.4 ця 73

Г 52

УДК 621 – 183.8

Рецензенти:

Докт. техн. наук, проф. П.Г. Матюха,

канд. техн. наук, доц. І.Б. Левіт

Гладчук Є. О.

Г 52 Конспект лекцій з курсу “Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”–Донецьк: ДонДУЕТ, 2011– 153 с.

Наведені основні відомості з курсу “Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання” відповідно до діючих в Україні стандартів.

Конспект лекцій розроблений для студентів галузі знань 0505 – Машинобудування та матеріалообробка, напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування, спеціалізації „Обладнання переробних і харчових виробництв”.

ББК 34.4 ця 73

© Є.О. Гладчук

© Донецький державний університет

економіки і торгівлі

ім. М. Туган - Барановського

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.