Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gladkova_O.V._Rinok_finansovih_poslug._Lektsiya...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
339.46 Кб
Скачать
 1. Операції з інструментами грошового ринку

Інструментами грошового ринку є грошові сурогати будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів у господарському обороті. На грошовому ринку обертаються, в основному, боргові документи.

Казначейські зобов'язання — боргові цінні папери, що емітуються державою в особі уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та надають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права відповідно до умов їх випуску. Казначейство випускає свої векселя для покриття касового розриву при виконанні держбюджету.

Депозитні сертифікати – видані банками та іншими депозитними інститутами цінні папери.

Євродолари - доларові депозити, розміщені за межами США.

Угода про перепродаж - контракт, в якому одна із сторін зобов'язується продати цінні папери іншій із обов'язковим викупом в обумовлену дату за наперед обумовленою і зафіксованою в контракті ціною (наприклад, "репо").

Комерційні папери – короткострокові прості векселя, що видані суб'єктами господарювання.

Банківський акцепт - форма короткострокового банківського фінансування, при якій банк бере на себе відповідальність за своєчасну оплату переказного векселя, якщо у векселедавця будуть труднощі.

Фонди ринку грошей - це продаж інвесторам грошових фондів на короткостроковий період.

В сучасних умовах функціонування ринку фінансових послуг широкий обіг отримав вексель як інструмент фінансового ринку.

Вексель, відповідно до Закону "Про цінні папери і фондову біржу", — це боргове зобов'язання, що дає його власнику безумовне право вимагати при настанні терміну платежу від векселедавця простого і акцептанта переказного векселя сплати визначеної векселем суми. Тобто, це зобов'язання, в основі якого лежать лише гроші.

Банки виконують з векселями наступні послуги:

 • видача кредиту за спеціальним позичковим рахунком, забезпеченим векселями;

 • інкасування векселів;

 • доміціляція векселів:

 • авалювання векселів;

 • акцепт векселів;

 • облік векселів;

Спеціальний позиковий рахунок — це рахунок до запитання. Безтерміновість кредиту дає банку право в будь-який момент вимагати від кредитора повного або часткового його погашення чи надання податкового забезпечення.

Інкасування векселів банком — це виконання банком доручення векселетримача отримати платіж за векселем при настанні терміну оплати.

Доміціляція— це призначення платником за векселем якої-небудь третьої особи.

Аваль векселя — це вексельне доручення, що забезпечує платіж за векселем третьою особою.

Акцепт векселя — це підтвердження платником згоди на оплату за переказним векселем (траттою).

Наприкінці відзначимо, що для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:

 1. Виготовлення та зберігання банкнот і монет;

 2. Створення резервних фондів банкнот і монет;

 3. Встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну грошових знаків;

 4. Встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет;

 5. Встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилучення та інкасації готівки;

 6. Визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій;

 7. Визначення вимог стосовно технічного стану та організації охорони приміщень банківських установ.