Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gladkova_O.V._Rinok_finansovih_poslug._Lektsiya...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
339.46 Кб
Скачать

2. Функції фінансових посередників

Фінансові посередники складають достатньо багато чисельну групу основний учасників фінансового ринку, забезпечуючи посередницький зв’язок між продавцями і покупцями фінансових інструментів (фінансових послуг). Визначена частина фінансових посередників сама може виступати на фінансовому ринку в ролі продавця і покупця. Розглянемо основні види фінансових посередників і притаманні їм функції.

Фінансові посередники, що реалізують виключно брокерську діяльність, є професійними учасниками фінансового ринку. Їх діяльність підпадає під обов’язкове ліцензування.

Основною функцією таких посередників є надання допомоги як продавцям, так і покупцям фінансових послуг у виконанні операцій на фінансовому ринку. Фінансовий посередник, виконуючи брокерську діяльність, приймає участь в укладенні угод в якості довіреної особи (на підставі угоди-доручення від клієнта) чи в якості комісіонеру (на підставі угоди комісії).

При виконанні угод по договору-дорученню фінансовий посередник (брокер) виступає виключно від імені клієнта і за його рахунок. Таким чином, стороною угоди є сам клієнт, що несе повну фінансову відповідальність за її виконання. При виконанні угод по договору комісії фінансовий посередник (брокер) виступає від свого імені, але за рахунок клієнта. Таким чином, стороною угоди є брокер, який несе відповідальність за її виконання, компенсуючи всі фінансові витрати по ній за рахунок клієнта.

Цю групу фінансових посередників представляють багаточисельні інститути фінансових брокерів, що виконують свою діяльність як на організованому (біржовому), так і на неорганізованому (позабіржовому) фінансовому ринку. У якості фінансових брокерів у відповідності із національним законодавством можуть виступати як юридичні особи (брокерські контори чи фірми), так і фізичні особи.

Фінансові посередники, що виконують дилерську діяльність. Вони є професійними учасниками фінансового ринку.

Їх основною функцією є купівля-продаж фінансових інструментів від свого імені і за свій рахунок з метою отримання прибутку від різниці в цінах. За рахунок виконання спекулятивних дилерських операцій багато в чому забезпечується страхування цінового ризику на фінансовому ринку.

У відповідності з діючими нормами дилер повинен публічно об’являти ціни покупки (продажу) визначених фінансових інструментів із зобов’язанням проведення операції по об’явленим цінам (обсяг операцій також оговорюється в пропозиції). Дилерська діяльність на фінансовому ринку може виконуватись виключно юридичними особами, що пройшли ліцензування. В процесі такого ліцензування надаються відповідні вимоги до мінімального розміру капіталу, атестації визначених спеціалістів та інше. Фінансові посередники, що реалізують дилерські операції, можуть при наявності відповідної ліцензії виконувати і брокерську діяльність, а також виступати у якості емітентів, інституційних інвесторів та ін.

Цю групу фінансових посередників представляють багатогранні кредитно-фінансові і інвестиційні інститути.