Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gladkova_O.V._Rinok_finansovih_poslug._Lektsiya...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
339.46 Кб
Скачать

4. Розрахунково – клірінгові установи

Кліринг - це система безготівкових розрахунків за товари, послуги, різні види цінних паперів, що базуються на заліку взаємних вимог та зобов'язань. Розрахунки за укладеними угодами мають надзвичайно важливе значення в організації біржової торгівлі. Кліринг біржовий - це процеду­ра розрахунків за біржовими угодами, що забезпечує фінансові гарантії їх здійснення через систему депозитних та маржевих внесків учасників біржової торгівлі.

Це означає, що в кінці кожного робочого дня інформація про всі операції на біржі уточнюється, конкретизується і порівнюється. Розрахунки, що проводяться за біржовими угодами кліринговими палатами на зарубіжних товарних ф'ючерсних біржах, є безготів­ковими. Це невід'ємний елемент торгівлі на ф'ючерсному ринку.

Основні функції клірингової установи такі:

  • оформлення рахунків, розрахунки за завершеними операціями;

  • збір і зберігання гарантійних внесків за строковими контрактами для відшкодування можливої різниці між початковою ціною і поточним котируванням;

  • регулювання поставок і надання інформації про торговельні операції.

Розрахункові палати не лише гарантують перевірку сальдо (залишків) рахунків за всіма операціями до відкриття наступних торгів, але й забезпечують фінансову цілісність ринку. Діяльність клірингових палат сприяла швидкому розвиткові та ефективності ф'ючерсного ринку як сегменту фінансового ринку в цілому.

Наявність біржової зали і клірингової палати дозволяє торговцям укладати угоди протилежного характеру, купуючи та продаючи свій попередній контракт.

Клірингова палата гарантує своїм учасникам право діяльності і незалежність, виключає особисте зацікавлення, гарантує конфіден­ційність. Операції відбуваються в умовах, де не приймаються ніякі аргументи, окрім безпеки ринку.

Із встановленням централізованого ринку стандартних контр­актів з відкритою відомою ціною виникає основна функція — функція управління, яка здійснюється через клірингові організації.

Всі ф'ючерсні ринки мають операційний простір, де угоди укла­даються шляхом відкритого викрику. Як тільки угода укладена, вона реєструється, а документ відсилається до Клірингової палати, яка робить експертизу чинності угоди. Після вказаної процедури Клірингова палата повністю відповідає за виконання цієї угоди. Взаємодіючи із біржею Клірингова палата регулярно реєструє угоди. Оформляється спеціальний бланк, який підписують продавець та покупець. На наступний день після укладення угоди кожна із сторін отримує документ, що підтверджує укладену угоду.

Треба відмітити, що доступ до операційного залу, як правило, обмежений колом осіб, членів біржі. Саме вони укладають угоди від імені тисяч клієнтів, тому фактично всі деталі угод відомі лише їм. Документ, що реєструє факт укладення угоди, подається двом членам біржі, що уклали контракт, або принципалам за контрактом.

Можливість реєструвати контракти на своє ім'я через Клірин­гову палату дає членам палати ряд переваг, а саме:

  • ризик невиконання зобов'язань зведений до мінімуму;

  • член Клірингової палати (не член біржі) має право вибору опера­тивного брокера;

  • Клірингова палата гарантує всім своїм членам нормальні умови, конфіденційність і право захисту від втрат.

Протягом робочого дня на біржі здійснюється велика кількість операцій. Процес порівняння у цих угодах часу поставки товару і ціни - не просте завдання. Саме його покликана виконувати клі­рингова палата. Кожна Клірингова палата є помічником біржі і тому вони тісно співпрацюють. Основна місія палати - виконання всіх щоденних перехресних операцій, поєднуючи угоди одного члена палати з іншими. Всі операції протягом робочого дня мають бути завершеними до початку наступного дня торгів. Палата також гаран­тує виконання кожного контракту. Іншими словами, вона забезпечує належну своєчасну поставку кожному покупцеві (якщо покупець бажає отримати поставку) і розрахунок за поставку продавцеві (якщо продавець бажає доставки товару). Членство у Кліринговій палаті не є примусовим, але кожний член біржі, який виконує операції від власного імені чи від імені клієнта, має реєструвати їх через члена Клірингової палати.

Отже, Клірингова палата на біржі:

  • забезпечує швидкість і безперешкодність укладення офсетних контр­актів, дозволяючи легко відкривати та закривати позиції (ліквіду­вати їх);

  • спрощує процес поставки товару за ф'ючерсними контрактами;

  • забезпечує єдиний для всіх довгостроковий захист від значних збитків за контрактом.