Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия ПОЛИТОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
136.29 Кб
Скачать

18. Грамадскія аб’яднанні рб

Ліберальна-дэмакратычная Мэты:Пабудова парламенцкімі метадамі прававой дзяржавы з многаўкладнай эканомікай праз прапаганду ідэй лібералізма і ліберальнай дэмакратыі, прызнанне шматпартыйнасці, плюралізма поглядаў, гарантыі грамадз.правоў і свабод, адмова ад насільных дзеянняў; стварэнне спрыяльных умоў для годнага жыцця кожнага грамадзяніна РБ, забяспячэння свабоднага развіцця яго асобы ў эканам., паліт. і культ. галінах.

Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя . Мэты:Садзейнічанне ўмацаванню эканамічна развітай, сац.арыентаванай, стабільнай дзяржавы праз удасканаленне грамадскіх норм; аб'яднанне прагрэсіўных сіл РБ для рэалізацыі сац. праграм, якія спрыяюць росту дух., культ. і эканам. патэнцыялу бел. народа; прыцягненне ўвагі грамад. да праблем у галіне выхавання падрастаючага пакалення, прапаганда ідэй грамадзянскасці, патрыятызма і здаровага ладу жыцця; далучэнне грамадзян да ўдзелу ў мясцовым самакіраванні, да рашэння сац. задач, якія стаяць перад грамадствам

Бел. партыя "Зялёныя" Мэты:Стварэнне здаровага жыццевага асяроддзя для ч-ка, сац. і прыродныя параметры якога забяспечваюць максімум магчымасцей для яго развіцця; развіцце духоўнасці, высокамаральных адносін да ўсяго жывога, фарміраванне і распаўсюджванне экалаг. стылю мыслення на ўсе сферы жыцця людзей, у тым ліку і на паліт.; мір паміж народамі і дзяржавамі, забарона, а ў перспектыве і знішчэнне ядзернай, хіміч. і біялаг. зброі, а таксама найболей жорсткіх відаў звычайнага ўзбраення

Бел.аграрная партыя Мэты:Усебаковы удзел членаў дадзенай партыі ў дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і мясц.самакіравання пасродкам делегавання сваіх прадстаўнікоў у гэтыя органы праз выбары; паліт. адукацыя і выхаванне грамадзян, фармаванне і развіццё іх свядомасці ў духу патрыятызму і дзяржаўнасці; выяўленне меркаванняў грамадзян па любых пытаннях грамад.і паліт.жыцця і давядзенне іх да ведама шырокай грамадскасці, органаў дзяржаўнай улады і органаў мясцовага самакіравання; удзел ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку ў выбарах; удзел у прыняцці і рэалізацыі праграм эканам.і сац. развіцця сяла; захаванне дух. пачаткаў і мараль.прынцыпаў народнага жыцця, развіццё шматвяковага патэнцыялу матэр. і дух.к-ры бел. сяла.

Рэспублік.партыя Мэты:Адраджэнне і стварэнне моцнай, суверэннай, гуманнай, дэмакрат. бел. дзяржавы з дастатковай ступенню інтэграцыі з рэспублікамі былога Саюза ССР і краінамі Захаду, забяспячэнне высокага стандарта якасці жыцця ч-ка; стварэнне эканомікі на прынцыпова новай аснове, якая грунтуецца на рыначных механізмах і якая забяспечвае рэальнае напаўненне паліт. суверэнітэту РБ і дабрабыту яе народа; няўхільнае прытрымліванне правоў ч-ка ў РБ.

Партыя БНФ Мэты:Ажыццяўленне Праграмы Грамад. аб'яднання "БНФ "Адраджэньне" шляхам удзелу ў фармаванні органаў дзярж. улады РБ

Рэспублік. партыя працы і справядлівасці , Бел.партыя левых "Справядлівы свет" , Аб'яднаная грамадз. партыя , Бел.патрыят. партыя і інш.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.