Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРС_ЛЕКЦИЙ_ТАК_Ч.2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
4.97 Mб
Скачать

А.П. Ладанюк

Теорія автоматичного керування

Курс лекцій

для студентів спеціальностей

напряму 0925 “Автоматизація

та комп’ютерно-інтегровані технології”

денної, заочної та скороченої форм навчання

Частина друга

Схвалено

на засіданні кафедри автоматизації

та комп’ютерно- інтегрованих технологій,

протокол № 7 від 26.12.2006 р.

Київ НУХТ

2006

Ладанюк А.П. Теорія автоматичного керування для студ. спец. напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” ден., заочн. та скороч. форм навчання – К.: НУХТ, 2006. – с.

Рецензент б.М. Гончаренко, д-р техн. Наук

А.П. Ладанюк, д-р техн. наук

@ А.П. Ладанюк, 2006

@ НУХТ, 2006

Частина друга

 1. Нелінійні системи

  1. Особливості нелінійних систем .............................................................

  2. Типові нелінійності автоматичних систем ............................................

  3. Метод фазових траєкторій ......................................................................

  4. Проходження випадкового сигналу через нелінійну ланку. Статистична лінеаризація ..............................................................................................

  5. Гармонійна та вібраційна лінеаризація нелінійних систем .................

  6. Методи дослідження стійкості нелінійних систем ..............................

  7. Методи дослідження режимів роботи та якості нелінійних систем ...

Контрольні запитання ...............................................................................

 1. Підвищення якості автоматичних систем керування. Особливі системи

  1. Корекція динамічних властивостей АСР ...............................................

  2. Багатоконтурні системи ...........................................................................

  3. Спеціальні системи ...................................................................................

Контрольні запитання .................................................................................

 1. Дискретні системи

  1. Класифікація дискретних систем ............................................................

  2. Релейні (позиційні) системи ...................................................................

  3. Лінійні імпульсні системи

   1. Загальна характеристика імпульсних систем (ІС) ...........................

   2. Функціональна та алгоритмічна структури ІС з АІМ .....................

   3. Математичний опис ІС з АІМ ............................................................

   4. Стійкість та якість ІС ..........................................................................

  4. Цифрові системи ......................................................................................

Контрольні запитання ...............................................................................

 1. Оптимальні системи

  1. Загальні положення .................................................................................

  2. Критерії оптимальності та обмеження в задачах оптимального керування об’єктами ................................................................................

  3. Методи оптимізації .................................................................................

  4. Синтез оптимальних систем ...................................................................

Контрольні запитання ...............................................................................

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.