Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання на екзамен (скорочені).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать

38. Листи. Особливості створення ділових листів. Зразок

Лист службовий або офіційний — це поширений вид документації, один із засобів обміну інформацією.Офіційні листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами.Лист складається зазвичай по схемі:

• Вступ. • Основна частина. • Висновок.

Існує два основні види офіційної кореспонденції:

а) офіційне листування між державними установами різних країн, іноземними представництвами та їх посадовими особами (ноти, меморандуми, пам’ятні записки); цей вид кореспонденції використовується головним чином у дипломатичній практиці;

б) ділові (комерційні) листи, що мають напівофіційний характер і широко практикуються при організації ді¬лових контактів між фірмами, організаціями тощо.

Класифікація листів

Усі ділові листи за функціональними ознаками поділяють на дві групи:

За тематичною ознакою ділові листи поділяють на:

1. лист-відповідь — лист, що містить відомості, за які попередньо було зроблено запит;лист-запит;лист-інформація ;лист-попередження ;лист-пропозиція (оферта) ;лист-претензія (рекламація) ;лист-нагадування ;

Некомерційні — використовуються при вирішенні різноманітних організаційних, правових питань, економічних взаємин. До них відносяться:лист-гарантія .;інформаційний лист (лист-повідомлення) ;лист-підтвердження ;лист-подяка ;

Основні (реквізити) листа за державним стандартом такі:

1. Державний герб (для державних підприємств). Має бути розташований посередині бланка або ліворуч над серединою рядка з назвою організації;2. Логотип або емблема організації, установи чи підприємства. Відтворюється поряд із назвою організації;3. Зображення державних нагород. Розташовуються у верхньому лівому кутку або посередині;4. Код організації, установи чи підприємства;5. код документа за ОКУД (якщо є);6. найменування організації. Повна назва установи, організації чи підприємства — автора листа. Відтворюється угорі ліворуч за допомогою штампа або друкарським способом. (Назва структурного підрозділу. Дозволяється друкувати машинописним способом у верхньому лівому кутку);7. поштова та телеграфна адреса; 8. номер телефону; 9. номер факсу, телетайпа;10. номер рахунку в банку; Розташовують у верхньому лівому кутку, оформляють відповідно до поштових правил.11. дата; Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого словесно-цифровим способом. На бланках дату листа ставлять ліворуч угорі на спеціально відведеному для цього місці. Якщо лист написаний не на бланку, то дату вказують під текстом зліва.12. індекс документа;13. посилання на індекс та дату вхідного документа;14. адресат; Листи адресують організації, установі чи підприємству, службовій або приватній особі. Назву установи і структурного підрозділу подають у називному відмінку, а найменування посади й прізвище — у давальному.15. заголовок до тексту; Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є такі звертання:Шановний (ім'я та по батькові)!Шановний пане/пані... !Шановні панове!16. текст; Текст листа складається з двох частин: опису фактів або подій, що послужили підставою для написання листа; висновків та пропозицій.17. підпис; 18. прізвище та телефон виконавця. Підписує службовий лист переважно керівник установи (організації, підприємства), його заступник чи керівник структурного підрозділу.