Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
marketing_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
419.33 Кб
Скачать

  1. Концепції управління підприємством. Виникнення маркетингу в процесі розвитку ринкових відносин.

Концепція марк. – це сис-ма поглядів, які визначають орієнтацію під-кої д-ті на певних етепах її розвитку. Існує 5 альтернативних концепцій, на осн. яких фірма може здійснювати свою марк. д-ть:1. Конц. вдосконалення вир-ва – орієнтована на спожив., які надають перевагу дешевим і доступним для придбання тов. За допомогою високої ефективності вир-ва є змога мати помірні витрати і пропонувати спож. тов. за низькими цінами. Дана конц. доцільна у наступних випадках: - коли існує дефіцит тов. на ринках; - коли попит можливо збільшити, зменш. ціну; - коли існує можливість зменш. витрат шляхом збільш. обсягів вир-ва тов. 2. Конц. вдосконалення тов. – передбачає постійне і всебічне підвищення якості тов. і розрахована на спож., які готові платити високу цінуза високу якість тов. 3. Конц. інтенсифікації збутових зусиль – передбачає, що спож. не купуватимуть тов. фірми в домтатній кількості, якщо вона не докладе додаткових зусиль у сфері стимулювання збуту (філософія збуту). 4. Конц. марк. – запорукою досягнення мети фірми є визначення потреб цільових ринків і забезпечення баженої задоволеності іх більш ефективними і продуктивними ніж конкуренти методами (задоволення потреб спож. +прибуток фірми). 5. Конц. соціально – етичного марк. – передбачає, що засобом досягнення мати фірми є визначення незадоволення потреб цільових ринків і забезпечення баженої задоволеності їх продуктивніше ніж конкуренти, з одночасним збереженням або зміцненням добробуту спож. та сусп. в цілому 9 задоволення потреби спож. + прибуток фірми + інтереси сусп.).

У відповідність на існування таких сусп. течій як конс`юризм (права спож.) та інвайоронменталізм (безпека навколишнього середовища ) виник освідчений марк. Згідно з філософією освідченого марк. д-ть фірми має бути спрямована на виконання завдань всієї сис-ми марк. в довго строк. перспективі. При цьому осн. положеннями освідченого марк. є : - марк., орієнтований на спож. (згідно з яким фірма має враховувати інтереси та побажання спож.); - інноваційний марк. (постійне поліпшення тов. та методів роботи); - марк. цінностей (постійне підвищення цінностей значення продукції для спож., тобто поряд з прямим задоволенням конкретної потреби необхідно надавати спож. додаткові зиски); - марк. з осмисленням своєї місії у сусп. ( фірма повинна будувати свою марк. д-ть не у вузьких межах, а у широкому соціальному розумінні); - соціально – етичний марк. Специфічні риси марк. в Укр.: 1.Низький рівень платоспроможності та обізнаності вітчизняного спож. 2.Низький рівень вітчизняної вир-чої конкуренції, що робить непотрібним використання концепції марк. 3.Сильний тиск розподільницьких стр-р, що призводить до необґрунтованого підвищення цін. 4.Формування прошарку професійних марк. знаходиться в стадії зародження. 5.Менталітет вітчизняного спож. породжує недовіру до рекламних акцій, стимулювання збуту тощо. 6.Неврегульованість законодавчої бази з питань захисту прав спож., реклами, недоброякісної конкуренції, реєстрації патентів та винаходів, реєстрації та охорони прав на знаки для тов. та послуг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]