Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛАБ ОПК 319.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
1.77 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

Харків 2012

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів ХКТК НТУ «ХПІ» спеціальності: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

Розроблена викладачем Цапковою Г.О.

Розглянута і затверджена на засіданні циклової комісії компютерних та інформаційних дисциплін

Протокол № від « » 20 р.

Голова комісії _________________ О.В.Владимирова

Заступник директора

з навчальної роботи _______________ І.І.Дідух

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………….4

Лабораторна робота №1 «Мережеві пристрої і засоби комунікацій» …………...….5

Лабораторна робота № 2 «Мережеві можливості Windows 98/2k/XP» ………...….24

Лабораторна робота № 3 Конфігурації мереж Еthernet…………………………....38

Лабораторна робота № 4 Конфігурації мереж Fast Еtherne………………………...52

Лабораторна робота № 5 Механізм адресації в IP-мережах………………………..61

Додаток А………………………………………………………………………….........83

Додаток Б…………………………………………………………………………......…86

Додаток В…………………………………………………………………………......…89

Додаток Г………………………………………………………………………….........90

Додаток Д………………………………………………………………………….........93

Додаток Є………………………………………………………………………………94

Додаток Ж………………………………………………………………………………95

ВСТУП

Дані методичні рекомендації призначені для використання студентами 3 курсу як допоміжного матеріалу при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі».

У рамках курсу «Комп’ютерні мережі» передбачається придбання базових знань з використання та обслуговування комп’ютерних мереж, вивчення основ будови комп’ютерних мереж та використання мережевих технологій.

Заняття пов’язані з принципами роботи в Інтернет та локальних мережах, а саме створення з’єднань двох або декількох комп’ютерів, декількох мереж та підключення до глобальної мережі (Інтернет). Для виконання робіт необхідне використання комп’ютера.

Методичні рекомендації включають необхідний для виконання кожної роботи теоретичний матеріал, який надається у стислому вигляді, та безпосередньо докладні вказівки, що покроково інструктують виконавця з метою вказання раціонального шляху до виконання завдання. Для закріплення матеріалу до кожної лабораторної роботи додаються питання до захисту, що акцентують увагу студента на найбільш важливих теоретичних і практичних питаннях.

Лабораторна робота №1 Мережеві пристрої і засоби комунікацій

1 Тема роботи: Вивчення мережевих пристроїв і ознайомлення з основними засобами комунікацій.

2 Мета роботи: Придбання практичних навичок з установки і налаштування модему, придбання знань, необхідних при виборі мережевого адаптера та його встановлення.

3 Опис робочого місця: На кожному робочому місці повинно бути наступне обладнання:

- комп’ютер.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]