Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
581.12 Кб
Скачать

2. Поняття аудиторської діяльності її правове забезпечення та управління нею.

В сучасних умовах аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України «Про аудиторську діяльність»від 14.09.2006 року, положеннями АПУ, та іншими нормативними актами. Аудиторська діяльність на міжнародному рівні регулюється Комітетом з міжнародної аудиторської практики. Він оприлюднює МСА та положення про аудит та супутні аудиту послуг з метою встановлення на міжнародному рівні єдиної аудиторської практики.

Управління аудиторською діяльністю

Аудиторська діяльність – це безпосередня самостійна, систематична підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку встановленому законодавством.

З метою об’днання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні в 1992 році було створено Спілку аудиторів України – всеукраїнська професійна громадська організація.

Коштами САУ є вступні та членські внески членів САУ. Зараз їх налічується близько 1500 членів. Спілка аудиторів України делегує своїх представників до АПУ; порушує клопотання про припинення діяльності членів АПУ; організовує розробку і виносить на розгляд АПУ норми і стандарти аудиту.

Спілка аудиторів України діє на місцях через свої осередки за наявності в них не менше п’яти аудиторів.

Професійна спілка може створюватися для організації фондів, для соціального захисту своїх членів. В засідання спілки аудиторів входить також залучення якомога більшої кількості сертифікованих аудиторів і сприяння розвиткові професії.

За ініціативи СПУ був піготовлений та прийнятий ВРУ 22.04.1993року Закон України «Про аудиторську діяльність». Після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» у червні 1993 року була створена Аудиторська Палата України (АПУ).

Управління аудиторською діяльністю в Україні згідно з Законом України „Про аудиторську діяльність” здійснює Аудиторська Палата України (АПУ), яка створена у 1993 р., місце її знаходження – м. Київ.

АПУ є незалежним самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи в країні.

АПУ здійснює свою діяльність на підставі Закону України „ Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів та Статуту. АПУ функціонує на засадах самоврядування, є юридичною особою.

АПУ формується шляхом делегування до її складу п’ять представників від професійної громадської організації аудиторів України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Міністерства статистики України. Загальна кількість членів АПУ становить 20 осіб.

АПУ має слідуючи повноваження:

  • здійснює сертифікацію аудиторів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю;

  • затверджує стандарти аудиту та програми підготовки аудиторів;

  • веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, оприлюднює його дані;

  • створює на території України регіональні відділення визначає їх повноваження і контролює діяльність (15 регіональних відділень);

  • встановлює розмір плати за проведення сертифікації осіб, які претендують на отримання сертифіката;

  • розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів та аудиторських фірм з питань їх компетенції;

  • застосовує до аудиторів стягнення;

  • сприяє виданню нормативних, методичних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності;

  • готує пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні та вносить їх на розгляд відповідних інстанцій;

  • бере участь в роботі міжнародних організацій з питань аудиту.

Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 року змінено порядок формування АПУ, і від тепер від державних органів до її складу делегується по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України, НБУ, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункової палати та Головного контрольно-ревізійного управління України. ( це перша десятка).

Друга десятка – від аудиторів, які мають безперервний стаж роботи з професії не менше 5 років та представників фахових навчальних закладів і наукових організацій.

З 2006 року в АПУ введено нову посаду Голова АПУ.

АПУ здійснює заходи з підготовки аудиторів до впровадження в практику, а саме:

- здійснює підготовку викладачів для перепідготовки аудиторів;

- затверджує програми удосконалення знань сертифікованих аудиторів;

- створює тренінг-центри та забезпечує перепідготовку аудиторів до запровадження їх у практику;

АПУ з 1999 року є членом Європейської федерації бухгалтерів і аудиторів.

Станом на 1 липня 2006 року АПУ сертифіковано 6049 аудиторів, включено до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одно особо надають аудиторські послуги – 1517, та 728 аудиторів - приватних підприємців.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]