Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторні.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Лабораторне заняття №7

Модуль ІІ.

Тема: Виготовлення колажів, користуючись фільтрами

Кількість навчальних годин: 7

Мета: Метою вивчення є ознайомлення з структурою і можливостями пакетом програм Adobe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker) та інших програм, які орієнтовані на видавничі та поліграфічні потреби.

Завдання

Завданням курсу є оволодіння практичними навиками роботи в програмі Adobe Photoshop, Adobe PageMaker та ін.

Обладнання: комп’ютер, навчальні плани, програми, підручники, посібники для дизайну; ТЗН для мультимедіа презентації.

Література:

  • Бурлаков М.В. Сorel DRAW 11. СПб: БХВ-Петербург, 2003.

  • Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. – Харьков: Фолио, 2003.

  • Електронна довідкова система прикладної програми Corel DRAW .

  • Електронна довідкова система прикладної програми Corel TEXTURE.

  • Електронна довідкова система прикладної програми Corel TRACE.

  • Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

  • Павлович Н.І. Робота з растровими об’єктами в Corel DRAW 10. Методичні вказівки з курсу “Комп’ютерне проектування” для студентів спеціальності “Дизайн”. – Луцьк, 2002.

  • Павлович Н.І. Робота з текстом у програмі Corel DRAW. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності “Дизайн” денної форми навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004.

  • Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Illustrator 9: учебный курс. – СПб: Питер, 2001.

  • Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

Хід виконання:

Фільтри представляють собою невеликі програми, які (подібно макросам і скриптам) виконують заздалегідь встановлену послідовність команд. При цьому вони автоматично обчислюють значення та характеристики кожного пікселя зображення і потім модифікують їх відповідно до нових значень. Більшість фільтрів (filters) призначено для імітації реальних ефектів. Наприклад, група художніх ефектів дозволяє імітувати найрізноманітніші види живопису (олія, акварель і т. п.) і стилі різних художників. Більшість сучасних графічних програм підтримує спільні фільтри інших фірм (plug-ins). Їх використання розширює функціональні можливості графічного редактора.

Приклад 1.1. Робимо рамку для фото фільтрами Ймовірно, що слово "альфа канал" все ж поки вам не зрозуміло і лякає вас. Тим не менш, у цьому прикладі ми побачимо, що навіть не вміє працювати в Photoshop користувач може легко і швидко створити альфа-канал і маску. А покрокова інструкція для цього буде така:

Командою Файл | Відкрити завантажте в програму будь-яке зображення з наявних у вашому комп'ютері.

Знайдіть серед інструментів геометричного виділення інструмент Rectangular Marquee (Прямокутна область) і виділіть їм на зображенні прямокутну область

Виконайте команду Select (Виділення) | Inverse (Інвертувати виділення). Тепер виділена і захищена області помінялися місцями: функції виділення виконує рамка, а колишнє прямокутне виділення стає не редагованим.

Застосуйте до виділення небудь фільтр, наприклад, командою Фільтр | Текстура | Вітраж. В результаті прозора частина маски буде деформована фільтром і утворює художню рамочку для нашої фотографії.

Інструменти ретушування

Ретуш (retouch) - корекція зображення з метою усунення дрібних дефектів, виправлення тонального і колірного балансів. Традиційно інструменти ретушування зображень призначені для відновлення пошкоджених зображень, наприклад, для ретуші фотографій. Для дизайнерів в області реклами основною метою ретушування є прикраса зображення, надання йому більшої товарного виду. При ретуші зазвичай видаляються дефекти зображення (дефект "червоні очі", зморшки на обличчі і так далі) і додаються деталі, що прикрашають зображення (елементи фотомонтажу, віньєтки, текст та інші).

Інструменти ретушування в Adobe Photoshop Інструменти клонування (Cloning Tools) призначені для копіювання деталей з одного місця зображення (неушкодженого) в інше (пошкоджене). Типовим прикладом такого інструменту є Stamp (Штамп). Клонування штампом рекомендується застосовувати для видалення подряпин і плям

Фільтри Adobe Photoshop служать для застосування до зображення спеціальних ефектів, тобто вони змінюють зображення за спеціальним алгоритмом. Кілька фільтрів можна використовувати для вирішення завдань ретушування: • за допомогою фільтрів Нерізке маскування (Unsharp mask) і групи Фільтри посилення країв (Edge-Sharpening filters) можна підвищувати контраст і підкреслювати деталі зображення. Локальне використання їх для цілей ретушування дозволяє посилити одні деталі зображення в порівнянні з іншими; • групи фільтрів Розмиття (Blur) і Cмягченія (Soften) дозволяють видаляти дефекти сканування і згладжувати другорядні деталі;

• за рахунок додавання шуму в невелику виділену область за допомогою фільтра Додавання шуму (Noise) можна приховати деякі дефекти зображення (замаскувати порушують гармонію деталі зображення). Тонова корекція зображення. Рівні і гістограми

У комп'ютерній графіці тон це рівень (відтінок) кольору. Тонове зображення має безперервну шкалу градацій сірого від білого до чорного. Для одного кольору число таких градацій (рівнів) в колірній моделі RGB одно 256 (8 біт).

Сенс тонової корекції фотозображення полягає в доданні фотографії максимального динамічного діапазону за рахунок настройки яскравості і контрастності зображення. Для оцінки і корекції яскравості і контрастності зображення (його тонової корекції) в редакторі використовуються гістограми.

Новий термін

Гістограма - стовпчасті діаграма, що відображає кількість пікселів зображення (по вертикалі), що мають заданий рівень яскравості (по горизонталі). В іншому формулюванні гістограмою називається графік, що відображає розподіл пікселів зображення по яскравості. При побудові цього графіка по осі X відкладаються значення яркостей в діапазоні від 0 (чорний) до 255 (білий), а по осі Y - кількість пікселів, що мають відповідне значення яскравості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.