Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторні.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Лабораторне заняття №4

Модуль І.

Тема: ЗАЛИВКА, градієнт. Кількість навчальних годин: 4

Мета: Метою вивчення є ознайомлення з структурою і можливостями пакетом програм Adobe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker) та інших програм, які орієнтовані на видавничі та поліграфічні потреби.

Завдання

Завданням курсу є оволодіння практичними навиками роботи в програмі Adobe Photoshop, Adobe PageMaker та ін.

Обладнання: комп’ютер, навчальні плани, програми, підручники, посібники для дизайну; ТЗН для мультимедіа презентації.

Література:

 • Бурлаков М.В. Сorel DRAW 11. СПб: БХВ-Петербург, 2003.

 • Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. – Харьков: Фолио, 2003.

 • Електронна довідкова система прикладної програми Corel DRAW .

 • Електронна довідкова система прикладної програми Corel TEXTURE.

 • Електронна довідкова система прикладної програми Corel TRACE.

 • Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

 • Павлович Н.І. Робота з растровими об’єктами в Corel DRAW 10. Методичні вказівки з курсу “Комп’ютерне проектування” для студентів спеціальності “Дизайн”. – Луцьк, 2002.

 • Павлович Н.І. Робота з текстом у програмі Corel DRAW. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності “Дизайн” денної форми навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004.

 • Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Illustrator 9: учебный курс. – СПб: Питер, 2001.

 • Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

Хід виконання:

Заливка виділення або шару

Для однотонної заливки основним або фоновим кольором виберіть колір на палітрі Color (Колір) або Swatches (Зразки). Для створення повторюваного візерунка не треба робити що-небудь особливе

 • просто виберіть готовий відповідний зразок.

Якщо ж ви хочете створити власний зразок «черепиці», за допомогою інструменту Rectangular Marquee (Прямокутна область) виділимо будь-яку область шару (ніякого розтушовування!), Виберіть у меню Edit (Правка), команду Define Pattern (Визначити візерунок).

Введемо ім'я та скористайтеся командою Deselect (Зняти виділення). Щоб залити його повністю, на палітрі Layers (Шари) зніміть прапорець Lock transparent pixels (Блокувати прозорі точки), якщо ж хочете залити тільки непрозорі області шару, поставте цей прапорець. Для обмеження дії операції заливки створіть виділення з використанням будь-якого методу виділення. Виконайте в меню Edit (Правка) команду Fill.

З меню Use (Використовуючи) виберіть, що ви хочете залити виділену область або шар:

Foreground Color (Основний колір),

Background Color (Фоновий колір),

50% Gray (50% сірий) або White (Білий).

Якщо виберете варіант Pattern (Узор), клацніть по стрілці поля Custom

Pattern (Узор на вибір користувача) і на спливаючій панелі вкажіть зразок. У розділі Blending (Змішування) вкажіть значення параметрів Mode (Режим) і Opacity (Непрозорість). Клацніть по кнопці ОК. Якщо вам не сподобався вибраний вами колір заливки, виконайте з меню Edit (Правка) команду Undo Fill (Скасувати заливку). Градієнти

Градієнтна забарвлення є поступовий перехід між двома і більше кольорами. Для застосування градієнта в якості шару заливки виберіть небудь шар.

Інструмент Gradient (Градієнт) не можна застосовувати до зображення в режимі Bitmap або Indexed Color. Щоб градієнтом не був заповнений весь шар, виділіть область шару, щоб обмежити поширення градієнта. Внизу палітри Layers (Шари), натисканням кнопки Create new fill or adjustment layer (Створити новий шар заливки або коригувальний шар), у спливаючому меню виберіть пункт Gradient (Градієнт). Вгорі діалогового вікна клацніть по стрілці в полі Gradient (Градієнт) і виберіть зразок фарбування.

Тепер виберіть значення в полі Style (Стиль): Linear (Лінійний), Radial (Радіальний),

Reflected (Відбитий),

Angular (Кутовий) або Diamond (Ромбоподібний).

Задамо значення параметра Angle (Кут), перемістивши покажчик або ввівши будь-яке число.

Скористайтеся полем Scale (Масштаб), щоб налаштувати масштаб градієнта по відношенню до шару. Чим вище це значення, тим більш плавним буде перехід між квітами градієнта. Натисніть ОК. За допомогою інструменту Gradient (Градієнт) можна фарбувати зображення, просто перетягуючи курсор.

Кожен раз при перетягуванні курсора до шару буде застосовуватися новий градієнт. Будь-які додаткові градієнти, непрозорість яких менше 100%, не будуть повністю закривати існуючий градієнт. На відміну від шару градієнтної заливки, градієнт, застосований подібним чином, редагувати досить складно. Для створення шару градієнтної заливки виберіть або створіть шар.

Виділимо область на шарі. В іншому випадку градієнт заповнить весь шар цілком.

Активізуйте інструмент Gradient Tool (Градієнт). На панелі опцій інструмента клацніть по стрілці першого поля і виберіть зразок фарбування.

Клацніть по кнопці стилю градієнта.

Виберіть у полі Mode (Режим) режим змішування, а також значення параметра Opacity (Непрозорість).

Значок Reverse (Звернути) дозволяє змінити порядок проходження квітів у градієнті на зворотний. Опція Dither (Розмити) зведе до мінімуму появу смужок на градієнті. Поставте прапорець Transparency (Прозорість), щоб прозорі області також можна було залити градієнтом. Якщо вам потрібен лінійний градієнт, перетягнемо курсор з одного боку або одного кута зображення або виділеної області в іншу (ой). Для створення градієнта будь-якого іншого стилю перетягнемо курсор з центру в сторону.

Велика відстань переміщення курсора створить ледь вловимий перехід кольорів, невелику відстань переміщення створить різкий перехід. Для видалення градієнта видаліть відповідний елемент з палітри History (Історія).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.