Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна 4 електроніка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.07.2019
Размер:
250.37 Кб
Скачать

Mіністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Мікропроцесорна техніка”

Методичні вказівки

до лабораторного заняття № 4 на тему :

Програмування роботи цифрового інтегратора

для студентів технічних спеціальностей

денної та заочної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2004

УДК 631.145

ББК 65.9(2)32

С91

Методичні вказівки до лабораторного заняття №4 на тему : ”Програмування роботи цифрового інтегратора” для студентів технічних спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004, - 6с.

Методичні вказівки складено відповідно до діючої програми курсу “Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки”. Вони можуть бути використані студентами технічних спеціальностей при вивченні даної теми.

Укладачі: к.т.н., доц.. Р.О. Селепина

к.ф.-м.н., доц. М.В.Хвищун

Рецензент: к.т.н. доц.. М.В.Пєтухов

Відповідальний за випуск: к.т.н., доц. М.Н.Лябук

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ

протокол № від 2004 р.

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією

енергоощадного факультету

протокол № від 2004 р.

Затверджено на засіданні кафедри ТЗЕ

протокол № від 2004 р.

©Селепина Р.О., Хвищун М.В. 2004

Тема: Програмування роботи цифрового інтегратора

Мета роботи. Скласти програму роботи цифрового інтегратора в реальному масштабі часу і реалізувати її на цифровому мікропроцесорному пристрої.

1.Теоретичні відомості

Інтегратор І як динамічна ланка електропривода (рис1,а) реалізує функцію інтегрування вхідного сигналу, і функціонує за таким диференціальним рівнянням першого порядку де - вхідний сигнал, - стала часу інтегрування.

Для того, щоб знайти залежність при відомих значеннях і , необхідно розв’язати це диференційне рівняння і знайти його інтегральну функцію.

Рис. 1. Інтегратор (а) і його характеристики (б)

На рис.1,б зображений графік залежності при поданні на вхід інтегратора стрибкоподібного вхідного сигналу . Так, до моменту мало місце (початкові умови нульові).

У момент на вхід подано , відповідно до цього вихідний сигнал у лінійно зростає (ділянка ). Для , а для зменшується . В реальних інтеграторах значення вихідного сигналу обмежується, тобто для приймається (ділянка ).

Цифрові обчислювальні пристрої є пристроями прискореної дії, тому для розв’язання диференціальних рівнянь використовують числові методи, які дають змогу обчислювати значення інтегральної функції не неперервно, а дискретно в заданих точках. У цьому випадку використаємо різнецеве рівняння інтегрування диференціального рівняння за методом прямокутників

де - крок інтегрування.

Така залежність задає дискретну зміну вихідного сигналу на кожному кроці , а якщо , то (рис.2).

Рис. 2. Характеристики цифрового інтегратора

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.