Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна 2 електроніка.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
115.71 Кб
Скачать

Mіністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Мікропроцесорна техніка”

Методичні вказівки

до лабораторного заняття №2 на тему :

Дослідження функціональної схеми мікропроцесора кр 580 ик 80 і логіки її роботи

для студентів технічних спеціальностей

денної та заочної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2004

УДК 631.145

ББК 65.9(2)32

С91

Методичні вказівки до лабораторного заняття №2 на тему : ” Дослідження функціональної схеми мікропроцесора КР 580 ИК 80 і логіки її роботи” для студентів технічних спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004, - 10с.

Методичні вказівки складено відповідно до діючої програми курсу “Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки”. Вони можуть бути використані студентами технічних спеціальностей при вивченні даної теми.

Укладачі: к.т.н., доц.. Р.О. Селепина

к.ф.-м.н., доц. М.В.Хвищун

Рецензент: к.т.н. доц.. М.В.Пєтухов

Відповідальний за випуск: к.т.н., доц. М.Н.Лябук

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ

протокол № від 2004 р.

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією

енергоощадного факультету

протокол № від 2004 р.

Затверджено на засіданні кафедри ТЗЕ

протокол № від 2004 р.

©Селепина Р.О., Хвищун М.В. 2004

Тема: Дослідження функціональної схеми мікропроцесора кр 580 ик 80 і логіки її роботи

Мета роботи: Вивчити функціональну схему КР 580 ИК 80, і ознайомитись з роботою схеми та вмістом всіх доступних регістрів.

1. Теоретичні відомості

1.1. Функціональна схема мікропроцесора КР 580 ИК 80.

При користуванні мікропроцесорним пристроєм програміст не може змінити внутрішню структуру мікросхеми центрального процесора. Але в цій мікросхемі є певна кількість регістрів, в тому числі і спеціальних вказівників, які називають прапорцями і інших, які можуть змінюватись. Програміст може змінити зміст цих регістрів і використати їх в потрібній для програміста комбінації шляхом запису в ці регістри різних програм.

Регістр – це сукупність елементів з двома стійкими станами. Більшість регістрів МП 8-розрядні тому, що число елементів трігерів (вісім) відповідає 1 байту інформації і лише деякі з них є 16-розрядними. Всі регістри розбиті на групи і відрізняються функціональним призначенням

Основними блоками МП (рис. 1.1.) є блок регістрів загального призначення з регістром - акумулятором, з регістрами зберігання, прапорцевим регістром, пристроєм керування і синхронізації, зі схемою вибірки регістрів і мультиплексорами; регістр команд з ДШК і формувачем машинних циклів та пристроєм керування і корекції; арифметично-логічний пристрій (АЛП) з регістром А (акумулятором), який виконує арифметичні та логічні операції з допомогою прапорцевого регістра РП, схеми корекції, та буферних регістрів, а також буфери шини даних, адреси, програмно-недоступні регістри W, Z, що використовуються для тимчасового зберігання даних при виконанні команд, та регістри: вказівник стеку, схема приросту СХП, лічильник команд ПС, регістр адреси РА.

Для програміста є доступним:

  • регістри В, С, Д, Е, Н, L;

  • аккумулятор А;

  • вказівник стеку ВС 16р.;

  • лічильник команд – 16-розрядний.

Р ис. 1.1 Структурна схема МП КР 580 ИК8Д .

А – акумулятор

Бр1, Бр2 – буферні регістри

РПР – регістр ознак

АЛУ – арифметично-логічний пристрій

РК – регістр команд

МПЛ – мультиплексор

W,Z – програмно недоступні регістри

В, С, Д, Е, Н, L – регістри загального призначення

ВС – вказівник стеку

ПС – програмний лічильник

СхП – схема приросту

РА – регістр адреси

Д – дані

АДР – адреса

СДК - схема десяткової корекції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.