Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна 6 електроніка.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
100.35 Кб
Скачать

Mіністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Мікропроцесорна техніка”

Методичні вказівки

до лабораторного заняття №6 на тему :

Програмування паралельного інтерфейсу

для студентів технічних спеціальностей

денної та заочної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2004

УДК 631.145

ББК 65.9(2)32

С91

Методичні вказівки до лабораторного заняття №6 на тему : ”Програмування паралельного інтерфейсу” для студентів технічних спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004, - 10с.

Методичні вказівки складено відповідно до діючої програми курсу “Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки”. Вони можуть бути використані студентами технічних спеціальностей при вивченні даної теми.

Укладачі: к.т.н., доц.. Р.О. Селепина

к.ф.-м.н., доц. М.В.Хвищун

Рецензент: к.т.н. доц.. М.В.Пєтухов

Відповідальний за випуск: к.т.н., доц. М.Н.Лябук

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ

протокол № від 2004 р.

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією

енергоощадного факультету

протокол № від 2004 р.

Затверджено на засіданні кафедри ТЗЕ

протокол № від 2004 р.

©Селепина Р.О., Хвищун М.В. 2004

Тема: Програмування паралельного інтерфейсу

Мета роботи: Ознайомлення і вивчення схеми та засобів програмування паралельного інтерфейсу мікропроцесорного комплекту КР 580.

  1. Теоретичні відомості

Інтерфейс (з англ. - узгоджуючий пристрій, місце стику) – пристрій мікропроцесорного комплекту, який керує потоком і форматами даних між мікропроцесором і зовнішніми пристроями.

Програмування паралельного інтерфейса КР 580 ВВ 55А.

Мікросхема КР 580 ВВ 55А призначена для паралельної передачі інформації кіл мікропроцесором та периферійними пристроями і містить три 8-розрядні канали вводу/виводу А, В, С. Крім того, канал С можна розділити на два незалежні 4-розрядні канали вводу/виводу. Периферійні пристрої під’єднуються до каналів А, В, С, а зв’язок з мікропроцесором здійснюється з допомогою шини D через буфер даних.

Структурна схема КР 580 ВВ 55А зображена на рисунку 1.

Кожен з каналів А, В, С складається з 8-розрядного регістру та двонапрямних формувачів, які мають на виході стан “Вимкнуто”. Пристрій керування містить регістр керування CNTLP, в який попередньо записується інформація, що визначає режим роботи каналів (таким чином відбувається програмування інтерфейсу). Мікросхема ВВ 55А має три основних режими роботи, які вибираються по вмісту регістра CNTLP (в який можна тільки записувати):

Шина РА0-РА7

А0

А1

CS РВ0-РВ7

WR

RD

RESET РС0-РС3

Д0-Д7

РС4-РС7

Рис 1. Структурна схема КР 580 ВВ 55А.

Режим 0 – простий ввід/вивід. Всі порти працюють незалежно. З допомогою регістра CNTLP користувач може призначити будь-який з каналів як порт вводу чи виводу. При цьому дані, що вводяться записуються в регістр-защіпку, а ті, що виводяться – ні.

Режим 1 – стобований ввід-вивід. В цьому режимі передача даних відбувається тільки через канали А та В, а шість розрядів каналу С використовуються для прийому та видачі сигналів керування портами А і В. Вхідні та вихідні дані фіксуються в регістрах каналів.

Режим 2 – обмін через двонапрямний порт А, а п’ять розрядів порту С діють як керуючі сигнали для нього. При скиданні мікросхем в основний стан (RESET) всі порти стають портами вводу, регістр CNTLP очищується і забороняються переривання.

На рисунку 2 показано розміщення бітів керування роботою мікросхеми ВВ 55А в режимі 0.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.