Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторні.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Лабораторне заняття №6

Модуль ІІ.

Тема: РОБОТА З ТЕКСТОМ. Створення і виділення тексту Кількість навчальних годин: 7

Мета: Метою вивчення є ознайомлення з структурою і можливостями пакетом програм Adobe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker) та інших програм, які орієнтовані на видавничі та поліграфічні потреби.

Завдання

Завданням курсу є оволодіння практичними навиками роботи в програмі Adobe Photoshop, Adobe PageMaker та ін.

Обладнання: комп’ютер, навчальні плани, програми, підручники, посібники для дизайну; ТЗН для мультимедіа презентації.

Література:

  • Бурлаков М.В. Сorel DRAW 11. СПб: БХВ-Петербург, 2003.

  • Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. – Харьков: Фолио, 2003.

  • Електронна довідкова система прикладної програми Corel DRAW .

  • Електронна довідкова система прикладної програми Corel TEXTURE.

  • Електронна довідкова система прикладної програми Corel TRACE.

  • Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

  • Павлович Н.І. Робота з растровими об’єктами в Corel DRAW 10. Методичні вказівки з курсу “Комп’ютерне проектування” для студентів спеціальності “Дизайн”. – Луцьк, 2002.

  • Павлович Н.І. Робота з текстом у програмі Corel DRAW. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності “Дизайн” денної форми навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2004.

  • Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Illustrator 9: учебный курс. – СПб: Питер, 2001.

  • Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

Хід виконання:

Текст в програмі Photoshop має жорсткі, чітко визначені кордони, тому що програма при створенні і зміні тексту використовує векторний контур. У той же час текст є растровим і має той же дозвіл, що і звичайне зображення. Довільний текст можна вводити в будь-якому місці за допомогою панелі інструментів Туре (Текст).

Як тільки за допомогою інструменту Турі (Текст) створений в програмі Photoshop, він автоматично з'являється на своєму власному шарі.

Щоб визначити початкову точку для тексту в режимі построчного введення, клацніть у вікні. На панелі опцій виконайте наступні дії: клацніть по кнопці, щоб поміняти орієнтацію тесту (по горизонталі / по вертикалі).

Потім виберіть сімейство шрифтів, стиль і кегль шрифту; також вкажіть в поле Anti-aliased (Згладжування) один з методів згладжування меж літер. Це дозволить згладити межі тексту як з маленьким, так і з середнім кеглем, додаючи напівпрозорі точки вздовж кордонів.

Клацніть по одній з кнопок групи Alignment (Вирівнювання), щоб вирівняти текст щодо першої точки або меж, або по центру вікна. Виберіть колір тексту, клацнувши по полю зразка на панелі опцій і вибравши колір натисніть кнопку ОК. Колір тексту можна вказати також за допомогою палітр Swatches (Зразки) або Color (Колір).

Відкрийте клацанням по кнопці палітри Character (Шрифт) і Paragraph (Абзац) і виберіть необхідні атрибути: вибір гарнітури і накреслення, визначення кегля і інтерліньяжу, кернінгу і трекінгу та ін

Наберемо текст у вікні зображення.

Параметри шрифту можна визначати до набору тексту і змінювати їх для набраного раніше тексту. Крім того, різні атрибути можуть бути встановлені для різних букв в одному і тому ж текстовому шарі. Окремі слова або навіть символи краще розташовувати в окремих шарах, що дозволить переміщати їх незалежно один від одного. Масштабування

Для масштабування тексту в палітрі Layers (Шари) виберіть шар, що містить текст. Відкрийте палітру Character (Шрифт). Це можна зробити, вибравши відповідну команду в меню Window (Вікно), або натиснувши кнопку на панелі опцій. Перш ніж редагувати текст, його слід виділити. Можна виділити одну букву, слово чи всі слова одного і того ж текстового шару або ж габаритну рамку для редагування текстового блоку. За допомогою інструменту Турі (Текст) виділіть ті символи, які слід масштабувати. Інакше будуть спотворені всі символи в шарі.

Клацніть мишею в тексті і перетягнемо курсор таким чином, щоб виділити один або декілька символів.

Подвійним клацанням миші виділяється слово, потрійним клацанням миші - цілий рядок. Змініть значення масштабу в полях Horizontal Scale (Масштаб по горизонталі) та / або Vertical Scale (Масштаб по вертикалі).

В ручну масштабування здійснюється за допомогою інструменту Move (Переміщення).

Встановіть прапорець Show Transform Controls (Показати рамку трансформації) на панелі опцій інструмента.

Виділіть ім'я шару в палітрі Layers (Шари). Перетягнемо габаритну рамку за її кут, щоб одночасно поміняти масштаб по вертикалі і по горизонталі, а якщо треба змінити тільки одну з величин, перетягуйте бічний маніпулятор рамки. Зачекайте, поки програма закінчить перемальовування тексту.

Для збереження пропорцій тексту виконайте те ж саме при натиснутій клавіші Shift. Для фіксації проведених змін слід натиснути двічі по текстовому блоку. Габаритна рамка все ще буде видна.

Установка міжсимвольного і міжрядкового відстані Для установки міжсимвольного відстані для пари символів на палітрі Layers (Шари) виберіть текстовий шар.

У спадному меню Kerning (Kepнінг) виберіть пункт Metrics (Метрика) для зміни міжсимвольного відстані, встановленого за умовчанням. Це необхідно зробити перед тим, як вручну підганяти відстань між парою символів.

Активізуйте інструмент Туре і клацніть між двох букв в тексті. Вибери відповідну величину у спливаючому меню Kerning (Кернінг) або введемо своє власне значення.

Негативне число зближує символи, позитивне - збільшує зазор між ними. Установка міжсимвольного відстані для всього рядка тексту проводиться у спливаючому меню Tracking (Tpeкінг). Виберемо одне із значень трекінгу або введемо будь-яке своє значення.

Скористайтеся негативним значенням, щоб зблизити символи, і позитивним - щоб збільшити зазор між ними.

Межстрочное відстань (інтерліньяж) - це відстань між поточною рядком тексту і рядком, розташованої над нею. У кожного символу може бути своє власне межстрочное відстань; найбільше значення буде визначати межстрочное відстань для цього рядка. Міжрядковий інтервал за замовчуванням розраховується пропорційно кеглю. Їхнє ставлення вказується в палітрі Paragraph (Абзац).

За допомогою меню палітри командою Justification (Вирівнювання) викликається однойменне діалогове вікно. За замовчуванням величина інтервалу становить 120% від кегля. Наприклад, межстрочное відстань для кегля в 30 точок за замовчуванням дорівнює 36.

Для установки міжсимвольного відстані в тексті, який розташований по вертикалі, виділимо потрібні символи і змінимо значення трекінгу на панелі Character (Шрифт). Ви побачите, що текст після цього перетвориться.

Використання оптимальних відстаней між рядками істотно полегшить читання тексту, навіть якщо він займе багато місця на сторінці.

Трансформація і деформація тексту

Команди трансформації змінюють форму тексту і габаритної рамки. За допомогою інструмента Move (Переміщення) можна трансформувати і текст, введений порядково, і текстові блоки.

Встановіть прапорець Show Transform Controls (Показати рамку трансформації) на панелі опцій і виділіть текстовий шар на палітрі Layers (Шари). На екрані буде відображено габаритна рамка для тексту. Перетягнемо один з маніпуляторів, щоб змінити розташування тексту.

Набір функцій виду Warp Text (деформувати текст) дозволяє згинати габаритну рамку і текст всередині неї. Деформований текст залишається при цьому редагованим. Для того щоб відкрити діалогове вікно Warp Text (деформувати текст) в меню Layer (Шар), виберіть елемент Type (Текст) і виконайте команду Warp Text (деформувати текст); або активізуйте інструмент Туре (Текст) і клацніть по кнопці Warp Text на панелі опцій. У спливаючому меню Style (Стиль) виберіть стиль тексту.

Положення Vertical (По вертикалі) або Horizontal (По горизонталі) задає основний напрям для операції деформування тексту.

Натисніть повзунки Bend (Вигин), Horizontal Distortion (Горизонтальне спотворення) та / або Vertical Distortion (Вертикальне спотворення).

Клацніть по кнопці ОК.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.