Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ-БІОХ-УКР.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
560.1 Кб
Скачать

Лекція №5 білки. Загальні відомості, функції білків

  1. Білки загальні відомості.

БІЛКИ, високомолекулярні природні полимеры, полімериные із залишків аминокислот, з'єднаних амидной (пептидной) зв'язком hЗhNH—. Кожний білок характеризується специфічною аминокислотной последовательностью і індивідуальної просторової, структурою (конформацией).На частку білків доводиться не менш 50% сухої маси органічної сполучної тваринної клетки. Функціонування білків лежить в основі найважливіших процесів життєдіяльності организма. Обмін речовин (пищеварение,дыханиеі ін.), м'язове скорочення, нервова провідність і життя клетки у цілому нерозривно пов'язані з активностью ферментов - высокоспецифических катализаторов біохімічних реакцій, що є білками.

ПРОснову кісткової й соединительной тканей, вовни, рогових утворів становлять структурные белки (структурні Коллаген). Вони ж формують кістяк клітинних органелл (митохондрий,мембрані ін.). Розбіжність хромосом при делении клетки, розподіліе жгутиков, робота м'язів тварин і людину здійснюються по єдиному механізму за допомогою білків скорочувальної системи (див., напр., Актин, Миозин). Важливу групу становлять регуляторные белки, контролюючі биосинтез біосинтезнуклеиновых кислот. До регуляторным белкам ставляться також пептидно-білкові гормоны, які секретируются ендокринними железами. Інформація про стан зовнішнього середовища, розрізняють регуляторні сигнали (у т.ч. гормональні) сприймаються клеткой за допомогою спеціальних рецепторных белков, рецепторнихихся на зовнішній поверхні плазматичної мембраны. Ці білки відіграють важливу роль у передачі нервового збудження й в орієнтованому русі клетки (хемотаксисі). В активному транспорті ионов, липидов, Сахаров іоніверез биол. мембраны беруть участь транспортные белки, або белки-переносчики. До останніх ставляться також гемоглобин і миоглобин, здійснюючі перенос кислорода. Перетворення й утилізація енергії, що надходить в организм с харчуванням, а також енергії сонячного випромінювання відбуваються при участі білків біоенергетичної системи (напр., родопсин, цитохромы). Велике значення мають харчові й запасні білки (див., напр., Казеин, Проламины), граючі важливу роль у розвитку й функціонуванні организмов. Захисні системи вищих организмов формуються захисними білками, до яких ставляться иммуноглобулины (відповідальні за иммунитет), белки комплемента (відповідальні за лизис чужорідних клеток і активацію імунологічних функцій), білки системы свертывания крови (системипр., Тромбин, Фибрин) і противірусний білок интерферон.

2. Функції білків,зміст білків в органах і тканинах

. До основних функціям білків ставляться наступні.

  1. Каталітична функція. У цей час більшість ферментів, або біологічних каталізаторів, є білками. Від цієї функція білків залежить швидкість хімічних реакцій у біологічних системах.

  2. Транспортна функція. Перенос кисню крові здійснюється молекулами гемоглобіну, що є білком еритроцитів. Альбуміни сироватки крові беруть участь у транспорті ліпідів, утворюють комплекси з органічними й неорганічними речовинами й забезпечують їхню доставку до органів-мішеням.

  3. Захисна функція. У відповідь на вступ в організм речовин, що несуть на собі відбиток генетичної чужеродности, синтезуються специфічні захисні білки-антитіла. Захисна функція білків проявляється також у здатності їх до згортання (фібриногену), що захищає організм від втрати крові при пораненнях.

  4. Скорочувальна функція. Специфічні білки м'язової тканини (актин і міозин) відіграють головну роль в акті м'язового скорочення й розслаблення. Скорочувальною здатністю мають також білки цитоскелета, що забезпечують розбіжність хромосом у процесі мітозу.

  5. Структурна функція. Перше місце по кількості серед білків тіла людину займають структурні білки (коллаген, кератин, эластин і ін.). Білки беруть участь в утворі клітинних мембран, межуточного речовини сполучної тканини, у комплексі з вуглеводами входять до складу ряду секретів (муцина, мукоидов і ін.).

  6. Гормональна функція. Гормональна регуляція займає важливе місце в регуляції обміну речовин, а ряд гормонів представлений білками, поліпептидами або похідними амінокислот.

  7. Живильна (резервна) функція. Існують спеціальні резервні білки, що здійснюють харчування плода (овальбумины) і дитину (альбуміни й казеїн).

Крім того, білки беруть участь в експресії генетичної інформації, передачі нервових імпульсів, підтримують онкотическое тиск крові й клітин, забезпечують гомеостаз ph внутрішнього середовища організму.

В органах і тканинах тварин утримується велика кількість білків. На частку білків у людськім тілі доводиться 45% від сухої маси. Найбільш багаті білком поперечно-смугасті м'язи, легені, селезінка й бруньки (72—84%). До органів з помірним змістом білка ставляться шкіра, мозок і нервова тканина, серце, органі травної системи (47—63%). У твердих тканинах костей, зубів і в жировій тканині білки втримуються в невеликій кількості (14—20%).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]