Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

При підготовці до семінарського заняття №5 по темі №4 «Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності» студентам на обхідно вивчити наступні питання: Обвинувачений. Процесуальне становище обвинуваченого в кримі­нальному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії прав обвинува­ченого.

Підозрюваний. Процесуальне становище підозрюваного в криміналь­ному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії прав підозрюваного.

Потерпілий і його процесуальне становище в кримінальному процесі.

Цивільний позивач і його процесуальне становище в кримінальному процесі.

Цивільний відповідач і його процесуальне становище в криміналь­ному процесі.

Учасники кримінального процесу, які захищають або представляють інтереси інших осіб.

Захисник. Поняття захисту. Особи, які можуть виконувати обов'язки захисника. Особи, які не мають права виконувати обов'язки захисника. Участь захисника в кримінальному судочинстві. Випадки обов'язкової участі захисника на досудовому слідстві, в суді.

Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача і їх процесуальне становище в кримінальному процесі.

Учасники кримінального процесу, які надають допомогу правосуд­дю. Свідки. Права й обов'язки свідків. Порядок забезпечення безпеки та процесуальних прав свідка. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Поняті. Секретар судового засідання. Заставодавець. Поручитель. їх процесуаль­не становище. Порядок забезпечення прав учасників процесу.

Обов'язок суду, прокурора, слідчого й особи, яка провадить дізнан­ня, роз'яснити особам, що беруть участь у справі, їх права і забезпечити можливість здійснення цих прав. Складання протоколів про роз'яснення процесуальних прав учасникам кримінального судочинства.

Обставини, що виключають можливість участі в судочинстві суддів, народних засідателів, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнан­ня, секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, експерта. Відвід, самовідвід і порядок їх вирішення.

Семінарське заняття 6

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному

процесі

Заняття 1

( 2 год.)

Питання для обговорення

  1. Теорія доказів у кримінальному процесі. Доказове право.

  2. Поняття, види і особливості доказування в кримінальному процесі.

  3. Предмет доказування в кримінальному процесі. Зміст та обставин, які складають предмет доказування. Локальний предмет доказування.

  4. Поняття доказів і джерел доказів у кримінальному процесі.

  5. Властивості доказів. Процесуальні порушення та допустимість доказів.

Теми рефератів

1. Істина в теорії права.

2. Протоколи слідчих і судових дій як самостійний вид доказів в кримінальному процесі.

3. Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій прак­тиці правоохоронних органів.

Задача 1

В провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа по звинуваченню Пастушенка за ч. 3 ст. 296 КК. Зібравши не­обхідні докази, слідчий пред’явив Пастушенку обвинувачення в тому, що він, раніше судимий за хуліганство, 15 травня прийшов додому в нетверезому стані, затіяв сварку з дружиною і тещею, висловлювався нецензурною лайкою, побив дружину, спричи­нивши їй середньої тяжкості тілесні ушкодження. На зауваження сусідів не реагував, на протязі тривалого часу порушував спокій значної кількості людей. На допиті обвинувачений заявив, що він повністю визнає себе винним і розкаюється в скоєному. Оскільки він був сильно п’яний, то абсолютно не пам’ятає об­ставин скоєного злочину, однак він повністю довіряє своїй дру­жині і тещі, а також сусідам і погоджується з їхніми свідчен­нями, оскі­льки вважає, що вони не стануть його обмовляти. В обви­нува­льному висновку слідчий в числі доказів, якими під­твер­джується вина обвинуваченого, вказав на визнання обвину­ваче­ним своєї вини.

Наскільки обґрунтовано таке посилання слідчого?

Що є доказом по справі?

Задача 2

Розслідуючи справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до загибелі пішохода (ч. 2 ст. 286 КК), слідчий допитав як свідка Красильникова. Останій пояснив, що він бачив момент наїзду на пішохода і за­пам’ятав номер автомашини, хоча він знаходився в 40 метрах від місця аварії і в цей час вже сутеніло. Слідчий вирішив провести від­творення обстановки і обставин події для того, щоб вияснити, чи міг свідок бачити номер автомашини в конкретних умовах. Для того щоб точніше відтворити ці умови, слідчий отримав до­відку з метеорологічного центру про час сходу і заходу сонця, темпера­туру повітря, направлення і силу вітру, опади в день при­годи.

Чи є відомості, які зазначені в довідці, доказами по справі?

Встановіть поняття відносності доказів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.