Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Семінарське заняття 8

Тема 6. Заходи процесуального примусу

( 2 год.)

Питання для обговорення

1. Заходи процесуального примусу, їх сутність та види.

2.Понятя , значення та види запобіжних заходів.

3. Запобіжні заходи, що не пов»язані з позбавленням волі.

4. Запобіжні заходи, що пов»язані з позбавленням волі.

5. Загальні положення, щодо порядку застосування, с касування і зміни запобіжного заходу.

6. Нагляд прокурора за судовий контроль за законністю та обгрунтованістю обрання, зміни та скасування запобіжних заходів.

Теми рефератів

  1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

  2. Застосування Конституції України при здійсненні правосу­ддя.

  3. Запобіжні заходи в кримінальному процесі.

Задача 1

В. був затриманий дільничним інспектором міліції на мі­сці вчи­нення злочину - зґвалтування неповнолітньої 8 жовтня 2001 р. о 22-й годині, доставлений до райвідділу 9 жовтня 2001 р. о 9-й го­дині. Протокол затримання складено 10 жовтня. Того ж дня наді­слано письмове повідомлення прокуророві. Допитано В. за участю адвоката було 12 жовтня 2001 р. Чи відповідає вимогам кримінально-процесуального коде­ксу така ситуація?

Задача 2

П., підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушко­джень пра­цівникові міліції Н., було затримано міліцією на під­ставі того, що він мав підозрілий вигляд та не мав постійного місця проживання. П. оскаржив своє затримання через 7 днів, хоча його випустили з ІТТ під особисте поручительство дирек­тора дитячого садка, в підвалі яко­го П. тимчасово ночував. Апе­ляційний суд розглянув скаргу П. через місяць та визнав затри­мання П. проведеним згідно з законом.

Оцініть законність рішення суду.

Завдання до самостійної роботи

При підготовці до семінарського заняття №8 з теми №6 «Заходи кримінально-процесуального примусу» студентам необхідно приділити увагу вивченню наступних питань. Поняття і значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів процесуального примусу.

Гарантії законності та обґрунтованості обрання запобіжних заходів. Конституція України і міжнародно-правові акти про недоторканність особи.

Підстави, умови і процесуальний порядок обрання запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Підстави, умови і порядок обрання запобіжного заходу щодо підо­зрюваного.

Види запобіжних заходів та їх характеристика. Застава: підстави умови та порядок її обрання.

Відмінність запобіжних заходів від зобов'язання обвинуваченого з'являтися за викликом і повідомляти про зміну місця проживання.

Підстави, умови і порядок обрання запобіжного заходу взяття під варту. Дії та рішення судці при розгляді подання щодо арешту. Правове регулювання досудового ув'язнення. Заходи піклування про непов­нолітніх дітей і по охороні майна ув'язненого.

Порядок утримання осіб, взятих під варту. Права та обов'язки осіб, взятих під варту. Підстави і порядок звільнення осіб, взятих під варту.

Строки тримання під вартою. Підстави і порядок їх продовження. Підстави і порядок скасування або зміни запобіжного заходу.

Нагляд прокурора та судовий контроль за законністю та обґрунто­ваністю обрання запобіжних заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.