Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

При підготовці до семінарського заняття по зазначеній темі студентам слід приділити увагу вивченню наступних питань:

Поняття учасників (суб'єктів) кримінального процесу, їх кла­сифікація. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне су­дочинство.

Суд — орган правосуддя. Склад суду. Виняткові повноваження суду за Конституцією України. Керівне становище суду в кримінальному процесі.

Прокурор. Процесуальні функції, завдання і повноваження прокурора в кримінальному процесі. Процесуальне становище прокурора в різних стадіях кримінального процесу.

Начальник слідчого підрозділу, його процесуальне становище.

Слідчий. Його процесуальні функції, завдання і повноваження. Про­цесуальна самостійність слідчого. Роль і місце слідчих підрозділів ОВС в системі органів досудового слідства.

Орган дізнання. Завдання і повноваження органу дізнання. Роль і місце штатних підрозділів дізнання в системі ОВС.

Особа, яка провадить дізнання, і її процесуальне становище. Розме­жування повноважень органу дізнання й особи, яка провадить дізнання. Штатні дізнавачі в ОВС, їхнє процесуальне становище.

Особи, які мають свої законні інтереси в кримінальному процесі.

Семінарське заняття 5

Тема 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності Заняття 2

( 2 год. )

Питання для обговорення

1. Заявник про злочин, його права і ообов»язки.

2. Потерпілий і його процесуальне становище.

3. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їхнє процесуа­льне становище.

4. Права і обов'язки представників потерпілого, цивільного пози­вача і цивільного відповідача.

5. Інші суб»єкти кримінально-процесуальної діяльності : свідок, поняті, статисти, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання.

6. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь­ному судочинстві.

7. Імунітети суб»єктів кримінального процесу.

Теми рефератів

  1. Захист в кримінальному судочинстві.

  2. Конституція України і права людини.

  3. Вільний вибір захисника як невід’ємне право обвинуваче­ного.

Задача 1

На 10-літню Єгорову Світлану, яка в вечері поверталася зі школи додому, було скоєно розбійний напад. Погрожуючи ножем, злочинець зняв з нею хутряну шубу і золоті сережки. За даним фактом слідчим міліції порушена кримінальна справа.

Хто повинен бути визнаний потерпілим по даній справі? Яким чином слід забезпечити можливість реалізації прав потер­пілого?

Задача 2

Матейчук був затриманий на прохідній підприємства, коли він намагався винести викрадені ним деталі обладнання, що містять в собі цінні метали. Охоронник, що затримав Ма­тейчука, склав відповідний акт, вилучив викрадені деталі і по­відомив про даний факт директора підприємства. Директор на­правив матеріали за фактом розкрадання в міліцію, де було по­рушено кримінальну справу відносно Матейчука за ознаками ч. 4 ст. 185 КК. Слідчий, який прийняв справу до провадження, викликав Матейчука і допитав його як підозрюваного.

Чи правильні дії слідчого?

Які особи визнаються підозрюваними в кримінальному процесі?

Задача 3

17-літній Вірко був затриманий в момент продажу нарко­тичних засобів. Відносно нього була порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 307 КК. Мати Вірко, якій сповістили про затри­мання, звернулась до слідчого з проханням про допуск до участі в справі як захисника її батька, який хоч і не має юридич­ної освіти, але має значний життєвий досвід і зможе виконувати фу­нк­ції захисника краще професійного адвоката. Крім того, як за­явила мати затриманого, в сім’ї немає грошей для оплати по­слуг адвоката.

Яке рішення повинен прийняти слідчий відносно забезпе­чення участі в справі захисника?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.