Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи

При вивченні теми №2 студентами необхідно звернути увагу на вивчення наступних питань: Поняття кримінально-процесуального права, його система, структура, джерела. Кон­ституція України та система процесуальних норм. Структура та особ­ливості кримінально-процесуальних норм. Структура і система Кримі­нально-процесуального кодексу України. Чинність кримінально-процесуального закону в часі і просторі, за колом осіб. Значення керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України для кримінально-процесуальної діяльності. Значення наказів, інструкцій Генерального прокуро­ра України і Міністерства внутрішніх справ України для діяльності органів дізнання і досудового слідства.

Кримінально-процесуальна форма, процесуальні гарантії правосуддя, їх поняття і значення. Процесуальні функції, їх поняття і види.

Семінарське заняття 3

Тема 3. Принципи кримінального процесу

( 2 год.)

Питання для обговорення

1. Поняття і система принципів кримінального процесу.

2. Значення норма­тивного закріплення принципів для забезпечення правильного і точного застосування кримінально-процесуального законодав­ства.

3. Загально-правові принципи кримінального процесу.

4. Міжгалузеві принципи кримінального процесу.

5.Галузеві принципи кримінального процесу.

6. Принципи досудового провадження.

Теми рефератів

1. Конституційні засади кримінального судочинства.

2 .Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні.

3. Проблеми розвитку гарантій правосуддя в Україні.

Тестове завдання

Назвіть, які з названих категорій державних службовців України, мають статус недоторканності:

  1. Президент України;

  2. кандидат на посаду Президента України в період ви­бо­рів;

  3. Голова Верховної Ради України;

  4. Прем’єр-міністр України;

ґ) судді;

  1. адвокати;

е) голова Рахункової палати України;

є) Уповноважений Верховної Ради України з прав лю­дини;

ж) Генеральний прокурор України;

з) міністри уряду України на період виконання повнова­жень;

и) голови обласних державних адміністрацій.

Задача 1

У кримінальній справі по звинуваченню вищих посадо­вих осіб акціонерного банку в умисному приховуванні стійкої фінансової неспроможності до судового засідання викликалася велика кількість свідків і потерпілих. У судове засідання з’явився лише свідок Т. та п'ять потерпілих. Інші потерпілі та свідки в суд не з’явилися. Відо­мостей про вручення їм повісток у справі не було. Прокурор вважав можливим розгляд справи за відсутності інших свідків та потерпі­лих. Захисник приєднався до думки прокурора. Суд ухвалив слуха­ти справу. Підсудні, які на попередньому слідстві визнавали себе за винних, у судовому засіданні відмовилися від своїх показань і запе­речували свою винність. Суд допитав підсудних, оголосив їхні пока­зання на по­передньому слідстві, допитав Т. та потерпілих, які з’явилися, оголосив показання інших потерпілих та свідків, дані на досудо­вому слідстві й виніс вирок.

Чи правильні дії суду? Чи дотримано в даному випадку принцип безпосередності судового розгляду?

Задача 2

Коханюк був затриманий працівниками міліції в момент продажу наркотичних засобів. Вважаючи, що у нього вдома зна­ходяться наркотики, котрі будуть сховані або знищені, якщо не­гайно не провести обшук, працівники міліції виїхали до міс­ця проживання Коханюка і провели в помешканні обшук. Під час обшуку наркотики виявлені не були, що знайшло своє відо­бра­ження в протоколі обшуку. Батько Коханюка подав скаргу про­курору на дії працівників міліції, вказавши, що було пору­шено його право на недоторканність житла, оскільки обшук про­води­вся без санкції суду.

Як реалізується в кримінальному процесі принцип недоторканності житла? Чи допущено порушення кримінально- про­цесуального закону в даному випадку?

Задача 3

Сомов звернувся до суду з заявою про те, що сусід по бу­динку Круглов на ґрунті особистих неприязних відносин побив його. В результаті побиття у нього був струс мозку та перелом двох ребер. Перевіряючи заяву Сомова, дізнавач запропонував Круглову надати пояснення по обставинах, викладених в заяві Сомова. Круглов заявив, що будь-які пояснення або покази він буде надавати тільки в присутності адвоката, якого має намір запросити для захисту своїх інтересів. Дізнавач пояснив, що кримінальна справа ще не порушена, Круглов не є підозрюва­ним чи обвинуваченим, тому захисник не може бути допущений до участі у справі.

Чи відповідають закону роз’яснення дізнавача? Чи допу­щено в даному випадку порушення принципів кримінального процесу?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.