Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Література

1.Басиста І.В. «Кримінальний процес України»: навчальний посібник. Рек. МОНУ – К.,2010.

2. Аленін Ю.П., Пашковський М.І. Кримінаьний процес України: посібник до підготовки до іспиту. Одеса, 2010.

3.Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Загальна частина : навчальний посібник. Рек. МОНУ- К. 2009.

4. Молдован А.В. Кримінальний процес: Навчальний посібник. Рек. МОНУ- К. 2010

5. Нор В.Т. Кримінальний процес : тести., к. 2009.

6. Аленін Ю.П. Кримінально – процесуальне право України: Підручник, Одеса 2009.

7. Кримінальний процес України / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. ,Хотенця. – Харків, 2006.

8. Бахин В.П., Кириченко А.А. Как раскрываются преступления. – Днепропетровск, 2005.

9. Борщевский М.Ю. Адвокатская этика. – М., 2008.

10. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве.- К., 2006.

11 Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. – М., 2007.

12. Гутарова Н. А., Житний А. А. Збірник постанов Верховного Суду України в кримінальних справах.- Харків, 2006.

13. Гутарова Н. А. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. –Харків, 2009.

14. Дорохов В. Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе // Сов. государство и право. – 2005. - №9.

15. Іщенко І. Поняття протоколів слідчих і судових дій як самостійного виду доказів у кримінальному судочинстві // Право України. – 1998. - №5.- С.78-81.

16. Карнеева Л. М. Доказывание при отказе в возбуждении уголовного дела // Сов. гос. право. – 1975. - №2.

17. Коваленко Е.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник.- К., 2007.

18. Косюта М. Актуальні питання підтримання державного обвинувачення в суді //Право України. – 2008.- №8.

19. Колдун В. Я. Вещественные доказательства. Инормационные технологии процессуального доказывания.- М., 2009.

20. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов”язків людини і громадянина в Україні /За ред. В.Ф. Погорілка. –К., 205.

15. Научно-практический коментарий к уголовно- процесуальному кодексу России /Под ред. Лебедева В.М., Божьева В.П.- М., 2008.

16. Ляш А. А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса. – К., 2005.

17. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства.- К., 2005.

18. Маляренко В.Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №4. – С. 41-44.

19. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства.. – К., 1999.

20. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України //За ред. В. Т. Маляренко.- К.,2010.

21. Павловський Н.В. Відшкодування моральної шкоди при посяганнях на честь, гідність та ділову репутацію // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності.- Дніпропетровськ, 2008.

22. Петренко В. Деякі питання компенсації моральної (немайнової) шкоди //Право України. – 1995.- №5-6.

23. Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии.-М., 1969.

24. Ростов І.О. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2008. – С. 69-77.

25. Рижков Е. Дотримання конституційних прав громадян в процесі оперативно-розшукової діяльності // Право України. – 1999.- №10.

26. Смірнов Ю.О. Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні //Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999.

27. Сердюков П. П. Доказательства в стадии возбуждения уголовного дела. – Иркутск, 1986.

28. Тертышник В. М., Марченко О. В. Защита прав и свобод человека.- Харьков, 2000.

29. Тертышник В. М. Гарантии истины, свободы и справедливости в уголовном процессе // Весы Фемиды. – 2008.- №1. – С.18-23.

30. Тертишник В. М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Вісник прокуратури. – 2007. - №2. – С.7-13.

31. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник.- К., 2003.

32. Тертишник В.М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України. – 2007. - №1.- С.91-93.

33. Тертышник В. М. , Слинько С. В. Теорія доказательств. – Харьков, 2006.

34. Тертышник В.М. Процессуальные документы предварительного расслдедования. – Харьков, 2005.

35. Тертышник В. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.- Харьков, 2009.

36. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально-прцесуального кодексу України.-Харків: :Арсіс, 2008.

37. Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ.-М., 2008.

38. Филиппов С.В. Судебная система США.- М., 2006.

39. Хавронюк М. І. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. – К.: Парламент. вид-во, 2007.

40. Хазін М.А., Бойко М.Д., Співак В.М. Кримінально-процесуальні акти дізнання та досудового слідства.- К., 2007.

41. Химичева Г.П. Принципы уголовного процесса. – М., 2007.

42. Хмыров А. А. Косвенные доказательства.- М., 2006.

43. Чувилев А. А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. – М., 2008.

44. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. – 2008.- №8.

45. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб­ник. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

46. Маляренко В. Т. Кримінально-процесуальний кодекс Укра­їни: Науково-практичний коментар. – К.: Форум, 2006.

47. Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України. – К.: КНЕУ, 2008.

48. Терещук О. В. Кримінально-процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.

49. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальний кодекс Укра­їни: Навчальний посібник. – К.: АСК, 2008.

50. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. – К.: АСК, 2006.

51. Яновська О. Г. Кримінально-процесуальне право України. – К.: КНЕУ, 2006.

52. Кримінально-процесуальне право України : підручник. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю.П. Аленіна, Харків, 2009.

53. Кримінальний процес України.( У двох частинах). Удалова Л.Д.: Підручник.- К.:Кондор, 2009.

54. Кримінальний процес України. Навчальний посібник. Назаров В.В. Омельяненко Г.М.К. 2008.

55. Кримінальний процес. ( У двох частинах). Підручник. Назаров В.В.К. 2008.

59. Кримінально-процесуальне право України. Підручник. Аленін Ю.П. 2009

56. Кримінальний процес України. Практикум. Навчальний посібник. Нор В.Т. Львів. 2008-

57. Кримінальний процес України. Пос. Для підготовки до іспиту. Аленін Ю.П. 2010.

58. Кримінальний процес. Навчальний посібник. Молдован А.В., 2010.

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.