Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pablik_ril.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
551.42 Кб
Скачать

Тема 4 Розробка pr-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємства

 1. Висвітліть стан дослідження проблем стратегічного управління паблік рилейшнз українськими та іноземними вченими.

 2. Які переваги забезпечить впровадження стратегічного PR-управління у практичну діяльність підприємств?

 3. Визначить вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на вибір стратегічного PR-набору.

 4. Назвіть основні наукові підходи до визначення стратегій паблік рилейшнз.

 5. Розкрийте сутність та охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління паблік рилейшнз.

 6. Розкрийте сутність поняття „стратегічний набір паблік рилейшнз”.

 7. Які існують підходи до визначення набору стратегій паблік рилейшнз?

 8. Визначте рівні стратегічних PR-наборів та охарактеризуйте стратегії, що їх формують.

 9. Розкрийте сутність поняття „імідж” як детермінанти стратегічного PR-планування.

 10. Визначте складові іміджу.

 11. У чому полягає сутність двобічних сходинок формування іміджу?

 12. Назвіть ознаки іміджу, які виділив Д. Бурстін.

 13. Розкрийте зміст методики побудови матриці визначення маркетингових PR-стратегій за позицією іміджу підприємства. охарактеризуйте PR-стратегії.

 14. Висвітліть цілі і пріоритетні аспекти маркетингових PR-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємств.

У чому полягає зміст стратегічного проектування паблік рилейшнз в залежності від позиції іміджу?

Змістовий модуль 3 Паблік рилейшнз: комплексний і стратегічний підходи

Тема 5 Процес управління паблік рилейшнз

 1. Порівняйте поняття „ефективність” та „ефект”.

 2. Дайте визначення поняття „маркетинговий контролінг системи паблік рилейшнз”.

 3. Розкрийте сутність стратегічного, тактичного та оперативного контролінгу паблік рилейшнз.

 4. Розкрийте специфіку тактичного та оперативного PR-планування.

 5. Назвіть основні складові іміджу та висвітліть методику розрахунку його моделі.

 6. Охарактеризуйте методику побудови карти конкурентоспроможності політики лобіювання.

 7. Перелічите основні правила лобіювання, сформульовані Девідом Вреггом.

 8. Висвітліть етапи оцінки ступеня виконання завдань лобіювання.

 9. Визначте показники оцінки рівня співробітництва підприємства із засобами масової інформації.

 10. Висвітліть систему чинників, що впливають на вибір газети або журналу для розповсюдження PR-інформації.

 11. Продемонструйте послідовність розповсюдження паблік рилейшнз-інформації.

 12. Розкрийте сутність пресуппозиційної інформації, визначте наслідки її використання.

 13. Висвітліть особливості оцінки спеціальних заходів паблік рилейшнз.

 14. Охарактеризуйте напрямки оцінки аудиторії.

 15. Визначте необхідність і практичну значимість оцінки елементів прямого маркетингу.

 16. Розкрийте зміст організації ділових комунікацій. Охарактеризуйте фактори, що визначають ефективність поведінки комунікаторів у процесі публічних, групових та міжособистих ділових комунікаціях.

 17. Визначте сутність структурного аналізу використання складових КМСПРП.

 18. Охарактеризуйте напрямки тактичного контролінгу паблік рилейшнз-діяльності.

 19. Розкрийте зміст оцінки повноти інформування.

 20. Висвітліть послідовність моніторингу громадської думки.

 21. Охарактеризуйте спеціалізовану методику SegmentValue, яка розроблена компанією InMind.

 22. Назвіть та охарактеризуйте стадії громадської думки.

 23. Розкрийте методику визначення стереотипів громадськості. Запропонуйте систему впливу підприємства на них.

 24. Розкрийте методику позиціонування PR-інструментів.

 25. Дайте характеристику системи показників оцінки комунікативної ефективності використання PR-інструментів.

 26. Розкрийте сутність процедури оцінки спонсорського проекту.

 27. У чому полягає сутність оцінки ступеня сприятливості стану громадської думки для проведення паблік рилейшнз-дій?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]