Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pablik_ril.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
551.42 Кб
Скачать

Змістовий модуль 1 Основи паблік рилейшнз

Тема 1 Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз

 1. Визначте основні PR-інструменти у рамках контрольно-аналітичної, прогнозно-регулюючої, організаційно-технологічної, комунікативно-інформаційної, консультаційно-методичної функцій.

 2. Визначте допоміжні PR-інструменти у рамках контрольно-аналітичної, прогнозно-регулюючої, організаційно-технологічної, комунікативно-інформаційної, консультаційно-методичної функцій.

Тема 2 Громадськість і громадська думка у PR-діяльності

 1. Виявіть основні групи громадськості для визначеного підприємства.

 2. Сегментуйте групи громадськості і поділіть їх на рівні.

 3. Розкрийте механізм взаємодії основних групи громадськості з підприємством.

 4. Визначте оптимальні методи дослідження груп громадськості.

Змістовий модуль 2 Паблік рилейшнз як складова комунікаційної діяльності

Тема 3 PR-інструментарій: сутність і класифікація

1. Розробіть запрошення на прийом, конференцію, прес-конференцію, брифінг, презентацію, день „відкритих дверей”.

2. Складіть прес-реліз, ньюз-реліз.

3. Визначте заходи, які проводяться при підготовці виставок.

Тема 4 Розробка PR-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємства

 1. Для певного підприємства запропонуйте оптимальну стратегію в залежності від позиції іміджу підприємства.

Змістовий модуль 3 Паблік рилейшнз: комплексний і стратегічний підходи

Тема 5 Процес управління паблік рилейшнз

1. Визначення основних паблік рилейшнз-заходів.

 1. Складання ПР-програми.

 2. Написання рефератів та підготовка доповідей.

Тема 6 Система управління паблік рилейшнз

 1. Підготовка доповідей

Тема 7 Антикризові паблік рилейшнз

 1. Складання переліку методів - найбільш поширених при профілак­тиці криз в підприємстві-базі практиці.

 2. Визначення задач, функцій керівника, що виступає по­середником в змодельованому конфлікті.

 3. Вивчення літератури, визначення особливостей прийомів попередження криз, підготовка доповідей.

Таким чином, формування у сучасних студентів навичок активної самостійної роботи з метою оволодіння знаннями з менеджменту, їх використання на практиці набуває особливого значення. Необхідність цього диктується зміною сутності навчального процесу у ВНЗ. В умовах багатоступінчастої форми навчання процес навчання менеджменту все більше спирається на самостійну навчальну, дослідницьку роботу студентів.

 1. Стислий зміст та основні поняття тем курсу

У процесі вивчення тем курсу студенту необхідно звернути увагу на вивчення наступних питань.

Змістовий модуль 1 Основи паблік рилейшнз

Тема 1 Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз

Основні поняття теми 1.

Паблік рилейшнз - це комунікаційний процес, спрямований на формування взаємовідносин з різними групами громадськості (в першу чергу цільовими і потенційно-цільовими) та сприятливого індивідуального іміджу підприємства, несхожого на конкурентів.

Стислий зміст теми 1. Актуальність вивчення дисципліни. Предмет курсу: Мета та задачі курсу. Зміст курсу.

Передумови виникнення паблік рилейшнз у Давній Греції і Давньому Римі: Історична роль Ватикану у розвитку пропаганди. Демократичний досвід паблік рилейшнз Київської Русі. Зародження професійних паблік рилейшнз в Америці: Внесок Адамса С., Кендалла А., Барнума Ф., Джефферсона Т., Міхаелсема Дж., Сміта У., Лі А.Л., Паркера Дж., Бернайза Е., Гова Л. та інших у теорію і практику паблік рилейшнз. Причини активного розвитку системи паблік рилейшнз. Сучасні стандарти у галузі освіти, етики та практики паблік рилейшнз.

Причини підвищення ролі паблік рилейшнз-діяльності у сучасних умовах. Правове регулювання практики паблік рилейшнз. Наукові підходи до визначення паблік рилейшнз.

Принципи встановлення і підтримки паблік рилейшнз: планомірність, комплексність, оперативність, безперервність, об’єктивність, законність, ефективність.

Загальні правила комунікаційної політики: ініціативність, двобічний характер зв’язків, профілактичність, наполегливість, гнучкість, професіоналізм, компетентність, конструктивність, доброзичливість, технічна оснащеність.

Наукові підходи до виділення функцій паблік рилейшнз. Функції паблік рилейшнз (контрольно-аналітична, прогнозно-регулююча, організаційно-технологічна, комунікативно-інформаційна, консультаційно-методична функції).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]