Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Асептика метод Макс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
134.66 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №2

Затверджено Вченою Радою ХДМУ Протокол № ___від" "

Профілактика імплантаційної інфекції ран. Стерилізація щовного матеріалу. Ендогенна інфекція в хірургії. Госпітальна інфекція в хірургії. Проблема снід в хірургії Методичні вказівки

для викладачів та студентів

Харків, хдму 2005

Профілактика імплантаційної інфекції ран. Стерилізація шовного матеріалу. Ендогенна інфекція в хірургії Госпітальна інфекція в хірургії. Проблема СНІДу в хірургії. Методичні вказівки для студентів і викладачів. Упоряд. В.О. Сипливий, Г.Д. Петренко, С.В. Грінченко – Харків, ХДМУ. – 2005 – 25с.

Упорядники: В.О. Сипливий

Г.Д. Петренко

С.В. Грінченко

І. План практичного заняття за темою: "Профілактика імплантаційної

інфекції ран. Стерилізація шовного матеріалу. Ендогенна інфекція в хірургії Госпітальна інфекція в хірургії. Проблема СНІДу в хірургії."

1. Привітання та облік наявності студентів - 5 хвилин

2. Вступне слово про актуальність тими - 5-10 хвилин

3. Опитування студентів, перевірка домашнього завдання - 10-35 хвилин

4. Роз'яснення складних моментів, доповнення теми сучасними даними- 35-45 хвилин

5. Перерва - 45-55 хвилин

6. Навчання практичним навикам - 55-65 хвилин

7. Рзв”язування ситуаційних задач - 65-80 хвилин

8. Перевірка засвоєння студентами матеріалу даного заняття - 80- 90 хвилин

9. Відповіді на запитання студентів - 90-95 хвилин

І0.Домашнє завдання та завершення заняття - 95-100 хвилин

ІІ. Мета заняття - вивчити теоретично та практично закріпити методи стерилізації шовного матеріалу, методи профілактики імплантаційної інфекції

ІІІ. Час - 2 академічні години

IУ. Кількість студентів - одна академічна група (10-12студентів)

V. Оснащення заняття - таблиці, слайди, проекційний апарат, екран, бікси, операційна білизна, шовний матеріал.

VІ. Місце проведення - учбова кімната, стерелізаційна, операційний блок

VIІ. Питання до розгляду:

1. Види стерилізації, їх значення в хірургії.

2. Види шовного матеріалу.

3. Методи стерилізації шовного матеріалу.

4. Контроль за стерильністю шовного матеріалу.

5. Поняття госпітальної інфекції

VІІІ. Базовий рівень знань

 • дія високих температур, іонізуючого опромінення на тканини людини і мікроорганізми (кафедра фізики)

 • характеристика шовного матеріалу (кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії)

 • класифікація мікроорганізмів, умови для їх розмноження і життєздатності (кафедра мікробіології)

ІХ. Перелік конкретних знань та вмінь, які набуватиме студент

Вміти:

 • укладати в бікси перев’язочний і шовний матеріал

 • підготувати шовний матеріал до стерилізації в умовах оперблоку

 • проводити контроль на стерильність шовного матеріалу

Знати:

 • обладнання автоклава

 • класифікацію шовного матеріалу

 • методи стерилізації шовку

 • методи стерилізації кетгуту

 • шляхи розповсюдження госпітальної інфекції

 • методи попередження інфікування СНІДом (ВІЛ-інфекції)

Х. Основні теоретичні положення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.