Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Осн. мен. Навч.-мет. ком. 2011р..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
296.45 Кб
Скачать

Тема 9. Управлінські рішення в системі менеджменту

Семінарське заняття – 2 години

Практичне заняття – 2 години

План:

1. Сутність і види управлінських рішень.

2. Прийняття управлінських рішень.

3. Основні завдання керівника, що приймає управлінське рішення.

Теми рефератів:

 1. Основні підходи до прийняття рішень.

 2. Проблеми ефективності та якості управлінських рішень.

Перелік ключових термінів та понять теми.

Управлінське рішення. Одноособові рішення. Колегіальні рішення. Колективні рішення. Види управлінських рішень. Природа прийняття управлінських рішень. Чинники, що впливають на процес прийняття рішень.

Матеріали для практичних занять

 1. У менеджменті особливу роль відіграє прийняття правильних управлінських рішень, так як від цього залежить успіх бізнесу. На практиці зустрічаються такі варіанти прийняття управлінських рішень:

 • керівник приймає рішення та повідомляє результати підлеглим, якщо це необхідно;

 • керівник приймає рішення та повідомляє підлеглим, чому він його прийняв;

 • керівник приймає рішення але при цьому цікавиться думкою підлеглих, схвалює їх пропозиції і таким чином отримує можливість перевірити рішення та у випадку необхідності внести зміни;

 • керівник виробляє рішення та подає його групі фахівців на доопрацювання, а потім приймає остаточний варіант для виконання;

 • керівник висловлює суть проблеми, запитує, які будуть пропозиції та, все вислухавши приймає рішення;

 • керівник висловлює проблему просить групу фахівців прийняти варіанти рішень, залишаючи за собою право вибору та затвердження варіанту;

 • керівник висловлює проблему та приймає рішення, що виробила група фахівців.

Потрібно із запропонованих варіантів вибрати варіант прийняття рішень або обґрунтувати свій власний варіант.

 1. Використовуючи схему прийняття управлінських рішень розробити схему прийняття управлінського рішення з будь-якої проблеми на підприємстві, що Ви досліджуєте, та запропонувати шляхи її раціоналізації.

 2. Розробити схему прийняття раціонального управлінського рішення щодо необхідності збільшення обсягів випуску продукції підприємством..

 3. Розробити схему прийняття раціонального управлінського рішення щодо необхідності розширення ринку збуту продукції підприємства.

 4. Розробити схему прийняття раціонального управлінського рішення щодо необхідності випуску нового виду продукції підприємства.

Тема 10. Інформації і комунікації в менеджменті

Семінарське заняття – 2 години

Практичне заняття – 2 години

План:

 1. Інформація, її види і роль в менеджменті.

 2. Класифікація інформації.

 3. Поняття і види комунікації.

. Теми рефератів:

 1. Інформаційно-технологічна революція в глобалізації світової економіки.

 2. Погляди науковців щодо ролі інформації в діяльності менеджерів та забезпечення ефективності організації.

Перелік ключових термінів та понять теми.

Інформація. Види інформації. Інформаційний менеджмент. Інформаційна культура. Задачі інформаційного менеджменту. Комунікації. Міжособистісні комунікації. Організаційні комунікації. Бар’єри комунікацій. .

Матеріали для практичних занять

 1. Роль інформації в сучасному виробництві.

 2. Наведіть визначення інформації та приведіть її систематизацію на основі визначення класифікаційних ознак.

 3. Основні напрями комп’ютеризації менеджменту.

 4. Поясніть суть інформаційної культури.

 5. Систематизуйте комунікації за класифікаційними ознаками.

 6. Охарактеризуйте кожний із типів комунікацій.

 7. Визначте потребу в комунікаціях у сучасних організаціях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.