Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maligina_V.D.,__Rakova_V.P._Mikrobiologiya_harc....doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Література

  1. Асонов Н.Р. Микробиология. М.: Агропроиздат,1989.-350 с.

  2. Веребина Н.М., Каптерева Ю.В. Микробиология пищевых производств.-М.: ВО Агропромиздат, 1988.- 231 с.

  3. Емцев В.Т., Шильникова В.К. Микробиология. – М.: Агропромиздат,1990.

  4. Жвирблянская А.Ю., Бабушинская О.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 1977. – 206 с.

  5. Мудрецова– Висс К.А.Микробиология. – М.: Экономика, 1985. -256 с.

  6. Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С. Микробиология. М.: Медицина, 1980- 512 с.

  7. Слюсарев А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник /Пер. з рос. В.О.Мотузний. – К.: Вища шк., 1992.–420 с.

  8. Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. Микробиология мяса мясопродуктов.-М.:Колос, 2000.– 240 с.

Навчальне видання

Малигіна Валентина Дмитрівна, к. е. н., доцент

Ракова Валентина Петрівна, старший викладач

Мікробіологія харчових продуктів

Методичні рекомендації для студентів

(українською мовою)

Технічний редактор Шелудько о.І.

Зведений план – 2008 р., позиція №274

Підписано до друку 2008 р.

Папір офсетний. Друк – ризографія.

Обл.-вид. арк.. Тираж прим.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РВВ ДонДУЕТ, м. Донецьк-23, вул. Харитонова, 10, тел. 97-60-50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.