Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maligina_V.D.,__Rakova_V.P._Mikrobiologiya_harc....doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Контрольні питання

 1. Що вивчає фізіологія мікроорганізмів?

 2. Які хімічні елементи входять до мікробних клітин?

 3. Розкрийте фізіологічну роль води, білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот і вітамінів у мікробній клітині.

 4. Що таке ферменти ? Які властивості вони мають?

 5. За яким принципом класифікують ферменти? Наведіть приклади кожного класу.

 6. Яке практичне значення мають мікробні ферменти?

 7. Як здійснюється живлення мікроорганізмів?

 8. За яких умов виникає стан плазмолізу мікробної клітини? Яке практичне значення має це явище?

 9. Що таке автотрофні і гетеротрофні мікроорганізми ? Наведіть приклади.

 10. Чим сапрофіти відрізняються від паразитів?

 11. Як поділяють мікроорганізми за типом дихання? Наведіть приклади.

 12. Порівняйте енергетичний ефект аеробного і анаеробного дихання мікроорганізмів.

Тестова діагностика знань

 1. Яку переважно роль відіграють білки у мікроорганізмах?

а) енергетичну роль;

б) роль пластичного матеріалу;

в) роль носія генетичного матеріалу;

г) впливають на процеси розмноження;

д) роль утворення спор.

 1. Ферменти, що постійно присутні у мікробній клітині, називаються:

а) конститутивні;

б) адаптивні.

 1. Ферменти, що здатні розщеплювати поживні речовини зовні клітини, мають назву:

а) екзоферменти;

б) ендоферменти.

4. Ферменти, які каталізують реакції переносу атомів і груп атомів від однієї сполуки до іншої, належать до класу:

а) гідролази;

б) ліази;

в) трансферази;

г) оксидоредуктази;

д) ізомерази.

5. У яких процесах бере участь амілаза?

а) каталізує перетворення вуглеводів;

б) каталізує перетворення жирів;

в) каталізує перетворення білків.

6. Яка температура є оптимальною для більшості мікробних ферментів ?

а) 0-100С ;

б) 70-80 0С;

в) 30 –400С;

г) 90 – 1000С.

7. У якому стані мікробна клітина має найбільшу активність?

а) у стані плазмолізу;

б) у стані плазмоптису;

в) у стані тургору

8. Мікроорганізми, що використовують енергію хімічних реакцій, належать до:

а) фотосинтетиків;

б) хемосинтетиків.

9. Мікроорганізми, які здатні засвоювати вуглець із вуглекислоти і їх

мінеральних сполук, називаються:

а) автотрофи;

б) гетеротрофи;

в) паратрофи.

10. Які мікроорганізми найбільш вимогливі до вмісту азоту в поживних

речовинах ?

а) автотрофи;

б) сапрофіти;

в) паразити.

11. Мікроорганізми, що здатні до процесів дихання без наявності кисню,

належать до:

а) аеробів;

б) анаеробів;

в) факультативних анаеробів.

12. Мікроорганізми, що здатні існувати як за наявності кисню, так і за

його відсутності, називаються:

а) облігатні анаероби;

б) аероби;

в) факультативні анаероби;

г) анаероби;

д) облігатні анаероби.

3. Найважливіші мікробіологічні процеси, що викликають мікроорганізми та їх використання

Під час обміну речовин мікроорганізми здійснюють різноманітні хімічні реакції, продуктами яких є корисні речовини: спирти, кислоти, естери, вітаміни, ферменти і ін. Ці продукти мікробної діяльності використовуються в медицині, промисловості, побуті. Багато біохімічних процесів, що викликаються мікроорганізмами, використовують у харчовій і легкій промисловості; у кругообігу елементів у природі мікроорганізмам надається основна роль.

Поглиблене вивчення можливостей біохімічної діяльності мікроорганізмів дозволяє краще використовувати корисні для людини мікроби, ефективніше здійснювати технологічні процеси, що протікають з їх участю. З іншого боку, глибше розкривається сутність перетворень, що здійснюються мікроорганізмами в харчовій сировині й продуктах її переробки через спонтанний розвиток мікроорганізмів. Це дозволяє ефективніше вести боротьбу зі збудниками псування продуктів.

Як було доведено раніше, багато мікроорганізмів здатні існувати в середовищі, що не містить вільного кисню. Такий тип дихання має назву бродіння. Саме бродіння є найбільш важливим у практичному відношенні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.