Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проблеми самосвідомості.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
476.16 Кб
Скачать

Практичне заняття № 3

Я-КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Мета: розгляд основних характеристик Я-концепції особистості, виділення ключових чинників, які впливають на формування Я-концепції.

 1. Питання для самопідготовки

  1. Визначення «Я-концепції» особистості.

  2. Структура «Я-концепції» особистості.

  3. Соціально-психологічні чинники, що впливають на формування «Я-концепції» особистості.

 1. Завдання до теми, що вивчається

  1. Дати визначення ключовим поняттям теми: самоаналіз, самоудосконалення особистості, самоповага, внутрішній світ особистості, інтеріоризація|, самоатрибуція.

  2. Законспектувати або дати анотацію роботам:

 • Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М. : Прогресс, 1986. (см. Психология самосознания. Хрестоматия. Бернс Р. Что такое Я-концепция. – Самара, 2003. – С. 333-405)

 • Кон И. С. Открытие «Я». – М. : Политиздат, 1978.

 • Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М. : Политиздат, 1972. – С. 155-170.

 • Ушаков Г.К. Очерк онтогенеза уровней сознания / Психология сознания. – СПб. : Питер, 2001. – С. 302-316.

  1. Виконати вправу, спрямовану на аналіз підособистостей.

 1. Дискусійні питання

  1. Яка роль соціальної взаємодії навколишнього світу і «Я» конкретної особистості?

  2. Яка структура «Я-концепції» особистості?

  3. Охарактеризуйте роль ідентифікації у формуванні «Я-концепції» особистості?

Вправа «Аналіз підособистостей»

Дана модифікація вечірнього огляду подій є прогляданням події протягом дня з погляду ув'язнених в вас підособистостей.

Підособистості – це безліч різноманітних особистостей або психологічних формацій, які поміщені всередині вас і які характеризуються самостійними потребами, цілями і діяльністю. Деякі з них абсолютно індивідуальні. Інші загальновідомі: дитина, батько, шукач, зануда, поет, одинак тощо.

Перед першим заняттям необхідний період інтроспективної релаксації, що дозволяє виявити ці підособистості (можливо дві або три), які, на вашу думку, відіграють важливу або активну роль в даний період життя. Перечитування записів психологічного щоденника може надати вам деяку допомогу.

Практичне заняття № 4

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ДИТИНСТВА

Мета: виявити вікові особливості самосвідомості особистості в різні періоди дитинства; визначити значущість новоутворень різних періодів дитинства для формування самосвідомості особистості.

 1. Питання для самопідготовки

  1. Вплив пренатального періоду і дитинства на розвиток особистості.

  2. Роль перших криз в розвитку самосвідомості особистості.

  3. Особливості самосвідомості дитини дошкільного віку.

  4. Вікова характеристика самосвідомості молодшого школяра.

  5. Особливості самосвідомості особистості підлітка.

 1. Завдання до теми, що вивчається

  1. Дати визначення ключовим поняттям теми: вікові новоутворення, вікова криза, онтогенез, рефлексія, соціалізація, дезадаптація.

  2. Повторити періодизацію вікового розвитку особистості Л. С. Виготського, Д. П. Ельконіна, Е. Еріксона, З. Фрейда.

  3. Законспектувати або дати анотацію роботам:

 • Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М. : Наука, 1968.

 • Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М. : Политиздат, 1972. – С. 141-155.

 • Чеснокова И. И. Проблемы самосознания. Гл. 2 «Генетический аспект проблемы самосознания». – М., 1977. – С. 52-89.

  1. Виконати вправу «Аналіз різних аспектів».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.