Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проблеми самосвідомості.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
476.16 Кб
Скачать
 1. Дискусійні питання

  1. Яка роль кризових періодів в житті людини?

  2. На основі яких уявлень складається характеристика самопочуття особистості?

  3. Яка значущість вікових новоутворень в процесі розвитку самосвідомості особистості?

  4. Чи можливий особистісний розвиток без вікових криз?

Вправа «Аналіз різних аспектів»

Дана вправа – модифікація вправи «вечірній огляд подій», полягає в прогляданні події з погляду вашого тіла, відчуттів і розуму.

Мета даної вправи – добре познайомитися з ув'язненими у вас підособистостями.

Можливий розгляд наступних моментів:

 1. З яким із трьох компонентів я ідентифікую себе велику частину часу?

 2. Які з цих компонентів домінували в певних обставинах, що мали місце протягом дня? Яка була активність кожного з них?

 3. Якими цінними якостями або обмеженнями характеризувався кожен з компонентів? Як допомагав або заважав кожен з них?

 4. Чи наголошувалися які-небудь конфлікти між ними?

 5. Яку участь взяли ви в їх гармонізації або управлінні ними?

Перераховані вище пункти ставлять за мету вказати вам на можливі перспективи. Ви можете проаналізувати деякі з них, виключивши останні. Проте, це не відноситься до пункту 1, який є фундаментальним. На самому початку не слід ускладнювати вправу і відводити на неї не більше 15 хвилин.

Під час вечірнього огляду подій ви можете також спробувати відповісти на наступні питання:

 1. Які підособистості домінували в різний час дня?

 2. Які обставини (зовнішні або внутрішні) примушували їх виявлятися або, навпаки, зникати? Чи вступали вони в конфлікт між собою?

 3. Якими цінними якостями або недоліками володіла кожна особистість? Як кожна з них допомагала або заважала вам?

 4. Чого хотіла кожна підособистість? На що стало б схоже ваше життя, якби якась з них повністю взяла верх?

 5. Чи не опиралися підособистості тому, що ви хотіли зробити? Яку участь взяли ви в їх гармонізації і управлінні ними?

Мета відповідей на вищезгадані питання – визначення можливих перспектив. Моменти аналізу, що найбільш вразили вас, зазначте в малюнку.

Практичне заняття № 5

ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

Мета: виявити вікові особливості самосвідомості особистості в підлітковий період; розглянути особливості самосвідомості зрілої особистості, визначити значущість кризових періодів життя для формування самосвідомості особистості.

 1. Питання для самопідготовки

  1. Юнацьке становлення і розвиток особистості.

  2. Особливості самосвідомості особистості в молодості.

  3. Вікова характеристика самосвідомості зрілої особистості.

  4. Проблеми розвитку самосвідомості особистості в старості.

 1. Завдання до теми, що вивчається

  1. Дати визначення ключовим поняттям теми: ідентичність, самовизначення, дифузія ідентичності, життєва стратегія, материнство, батьківство, сенс життя, самоповага.

  2. Законспектувати або дати анотацію роботам:

 • Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М. : Прогресс, Прогресс-Академия, 1992.

 • Кон И. С. В поисках себя. – М. : Политиздат, 1984.

 • Слободчик В. И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека // Вопросы психологии. - 1986. - № 6.

 • Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М. : Прогресс, 1996.

  1. Виконати вправу, спрямовану на самоаналіз внутрішнього світу (для обговорення даної вправи мати малюнки).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.